Folksam tecknar nytt förvaltningsavtal med Newsec

Folksam tecknar ett nytt förvaltningsavtal med Newsec och outsourcar därmed hela fastighetsförvaltningen. Genom att samtidigt bygga upp en ny Asset Management-organisation skapas ett ökat strategiskt och finansiellt fokus med en tydligt värdeskapande inriktning för Folksam Fastigheter och förutsättningar för bästa möjliga förvaltning.

Folksam har en expansiv strategi för sitt fastighetsinnehav, och en ambition att öka fastighetsexponeringen med 10 miljarder kronor de närmaste åren. Outsourcingen innebär en större flexibilitet samt möjliggör ett ökat strategiskt och finansiellt fokus.

– Långsiktiga fastighetsinvesteringar bidrar till att bygga Folksams ekonomiska styrka för att tryggt förvalta försäkringstagarnas pengar. Med en ökad andel fastigheter i Folksams placeringsportföljer sänker vi risken utan att göra avkall på den förväntade avkastningen, säger Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam.

Idag äger Folksam fastigheter värda 18 miljarder kronor.

Outsourcingen omfattar ett 70-tal fastigheter med en uthyrningsbar area om cirka 350 000 kvm lokaler och bostäder i Stockholm och Malmö.

– Efter en omfattande upphandlingsprocess och utvärdering av ett stort antal leverantörer på marknaden har vi bestämt oss för att välja Newsec. De har den kompetens och den erfarenhet som behövs för att förvalta våra fastigheter på bästa möjliga sätt, säger Lars Johnsson.

Övergången av verksamhet och personal sker den 1 oktober 2015. Ett tjugotal personer från Folksam berörs av outsourcingen.

– Genom att outsourca fastighetsförvaltningen till marknadens bästa förvaltare och samtidigt bygga upp branschens bästa Asset Management-organisation vässar vi Folksam för framtiden. Samtidigt säkerställer vi att hyresgästerna får fortsatt god service i trygga och hållbara fastigheter, säger Lars Johnsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam, 0725-82 19 14, lars.johnsson@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.  Läs mer på www.folksam.se

 

Följ oss på