Ståtlig söderprofil jubilerar – Folksamskrapan 60 år

En modern fastighet för ett modernt försäkringsbolag. Det var visionen när Folksam flyttade till Skanstull för 60 år sedan. Mycket har hänt sedan dess, men än i dag tjänar fastigheten sitt syfte som huvudkontor åt Sveriges största försäkringsbolag.

Med självklar pondus reser sig Folksamhuset över nejden och blickar ut över Södermalm och Stockholm. På håll kan det lätt uppfattas som att det 28 våningar och 89 meter höga huset är ytterligare ett brutalt exempel på den omvandling av stadsbilden som präglade svenska orter vid det tidiga 1960-talet.

Men kommer man närmare möts man av fasader av Ekebergsmarmor och plattor av blåemaljerad plåt. När huset slog upp sina portar för medarbetarna, i samband med Kristi Himmelfärdshelgen 1960, var huset ett av de modernaste kontorsfastigheterna i hela Europa.

Att det var ett modernt hus återspeglade sig också i de många konstverk som skapades enkom för huset och huset ruvar ännu idag på en samtida konstskatt. Folksams nya huvudkontor skulle representera både ett företag och ett samhälle i förvandling.

Holistisk vision

Den som ledde både moderniseringen av bolaget och bygget var vd, Seved Apelqvist. Hans vision var holistisk med en kombination av familj, fritid, hälsa och arbete.

Här fanns både läkarmottagning, bankkontor och gymnastiksal. Även bilen kom att ha en speciell plats i Folksamhuset. Garage i tre plan och både bilverkstad och bensinstation. Bilismen innebar modernitet och fritid och det är alltså helt tydligt att det rådde en annan syn på bilismen på 1960-talet.

Redan 1954 sattes spaden i marken för det framtida huvudkontoret och sex år senare flyttade huvudkontoret från det så kallade Sternhuset i korsningen Kungsgatan Norrlandsgatan, men trots flytten blev Sternhuset kvar i Folksams ägo och är så än i dag.

Tiotusentals ton berg fick sprängas bort och sedan gjöts grunden till det nya huset, som ritats av arkitekterna Nils Einar Eriksson och Yngve Tegnér.

Stadsträdgårdsmästare Holger Blom var medarkitekt och han ansvarade för planering och utsmyckning av den park som då fanns bredvid huset. Sedan dess har parken omslutits av nya byggnader. I skrivande stund, våren 2020, pågår en upprustning av en del av parken.

Statsministern på plats

Även om Folksam skriver den 26 maj som invigningsdatum hade personalen flyttat i omgångar under våren 1960. Gäster på invigningen var bland annat statsminister Tage Erlander, och LO-ordföranden Arne Geijer.

Förutom de fackliga och politiska dignitärerna hade även bolagets första anställda kontorist, Sigrid Åberg, anställd 1908, bjudits in till invigningen.

Om Sigrid var i livet och besökte Folksamhuset idag, så skulle hon nog känna igen sig på vissa ställen i huset, eftersom delar av den interiöra miljön har bevarats, såsom hisshallarna, direktionsvåningen och gästmatsalen. Fastigheten är idag blåklassad av Stockholms stadsmuseum, vilket innebär att den anses ha synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Folksam arbetar i dag i aktivitetsbaserade miljöer, vilket innebär att medarbetarna inte har egna arbetsplatser, men vid tiden för husets invigning användes flyttbara innerväggar. För att utnyttja ljuset var medarbetarnas skrivbord placerade vid de höga öppningsbara fönstren.

Trots att både världen och Folksam förändrats sedan huvudkontoret invigdes så vilar både bolaget och fastigheten på en stabil grund, väl rustade för framtiden och dess utmaningar.

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på