Två vinnare när Folksam testar bakåtvända bilbarnstolar

Barn utgör en trafikgrupp som är mer sårbar än vuxna, Folksam har sedan 2015 testat bilbarnstolar för att guida konsumenter till att göra så bra och säkra val som möjligt. Årets test visar att det är en stor variation mellan stolarna i hur stora barn som stolen tillåter. Bäst i test blev BeSafe Stretch och Axkid One 2, ytterligare tre stolar fick utmärkelsen ’Bra val’: Avionaut Sky 2.0, Axkid Minikid 3 och Klippan Opti 129.

I Folksams bilbarnstolstest 2023 ingick tolv bakåtvända bilbarnstolar för barn från 9 månader till minst 4-5 år. Risken att skadas svårt i en krock för ett yngre framåtvänt barn är upp till fem gånger så stor som ett bakåtvänt. Därför vill Folksam betona vikten av att barn sitter bakåtvänt så länge det är möjligt. Tidigare undersökning som Folksam låtit göra visade att endast 29 procent av alla 4-åringar åkte i bakåtvänd bilbarnstol.

– Eftersom det kontinuerligt tillkommer nya föräldragrupper behöver vi ständigt påminnas om den höga skyddseffekten (90-95 procent) som en bakåtvänd bilbarnstol ger för de yngsta barnen i bil. Bakåtvänt åkande upp till 4-5 år eller längre är tveklöst det säkraste sättet att transportera barn i bil, säger Anders Ydenius, trafikforskare på Folksam.

Årets test omfattar tre bedömningsområden: stolens förmåga att låta barnet sitta bakåtvänt till 4-5 år eller längre, stolens säkerhetsegenskaper och egenskaper som minimerar felanvändning. Testvinnarna BeSafe Stretch och Axkid One 2 tillåter hög vikt och stor längd på barnet och har också funktioner som gör dem säkrare med lägre risk för felanvändning.

Resultatet visar att det är stora skillnader i tillåten vikt på barnet för de olika bilbarnstolarna (18-36 kg) samt utrymmet för barnet. Framför allt är det bältesmonterade stolar som kan ha godkännande upp till 36 kg. Med Isofix är viktgränsen generellt lägre där de bästa är godkända upp till 23 kg. Isofixstolar är å andra sidan lättare att montera med lägre risk för felanvändning. Det är positivt att fler stolar innehåller funktioner som underlättar monteringen och visar när den är korrekt gjord.

– Bilbarnstolar inhandlas många gånger på nätet. Det finns en risk att utbudet lockar till att köpa rent framåtvända eller vändbara bilbarnstolar som är betydligt vanligare i övriga Europa även för små barn. Att vi inte uppmuntrar vändbara så kallade kombistolar beror på att dessa kan ha ett godkännande som framåtvänd för barn från 76 centimeter vilket motsvarar en ettåring. Det ger en olycklig signal att stolen är lämplig som framåtvänd för en ettåring, avslutar Anders Ydenius.

Folksams tips:
•    Välj en bilbarnstol med Folksams utmärkelse Bäst i test eller Bra val
•    Köp en rent bakåtvänd stol som är så stor att barnet kan åka bakåtvänt till åtminstone fyra års ålder eller längre
•    Det är viktigt att bilbarnstolen monteras på rätt sätt för att den ska ge bästa säkerheten. Se vår hemsida om tips.
•    Ju högre stolsrygg desto bättre.
•    Om barnet behöver mer benutrymme, testa framsätet där det brukar större utrymme för bilbarnstolen. Tänk bara på att koppla ur krockkudden.


Se hela testet här eller i bifogad bilaga.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på