Föräldrar i Sverige byter till framåtvänd bilbarnstol för tidigt

Folksams nya undersökning visar att 90 procent av alla barn från nyfödda fram till tre års ålder sitter bakåtvänt när de färdas i bil – samtidigt är det bara 29 procent av alla 4-åringar som åker bakåtvänt. Att undersökningen visar att tre av tio föräldrar vänder sina barn redan vid tre års ålder är oroväckande. Den nationella rekommendationen är att vända först vid 4–5 års ålder då risken att skadas är fem gånger så hög i en framåtvänd bilbarnstol.

Ny undersökning som Folksam låtit göra tillsammans med Kantar Sifo visar hur länge barn åker bakåtvänt i bil. Antalet 4-åringar som sitter bakåtvänt har femdubblats jämfört med den första undersökningen Folksam gjorde 2006 – trots det är andelen bakåtvända 4-åringar fortfarande förhållandevis låg. För att sträva efter noll döda och svårt skadade barn i trafiken måste användningen av bakåtvända stolar i de äldre åldersgrupperna öka.

– Risken att små barn dödas eller skadas svårt är upp till fem gånger så stor i en framåtvänd bilbarnstol jämfört med en bakåtvänd. Därför är det viktigt att inte vända barnet för tidigt. Barnstolstillverkare och återförsäljare behöver ta sitt ansvar och ta fram, samt rekommendera stolar som möjliggör bakåtvänt åkande upp till den rekommenderade åldern, säger Helena Stigson, trafikforskare på Folksam.

Den nationella rekommendationen är att barn ska sitta bakåtvänt till 4–5 års ålder. Fördelen med en bakåtvänd bilbarnstol är att huvudet bromsas upp tillsammans med resten av kroppen vid en kollision och belastningen på huvud och nacke är betydligt lägre än i en framåtvänd bilbarnstol. Risken att skadas allvarligt i en bakåtvänd bilbarnstol är minimal. Folksam vill därför öka kunskapen hos föräldrar så att små barn inte utsätts för de risker det innebär att vändas för tidigt. Undersökningen visar att de flesta har vänt sina barn vid 4,5 års ålder. Det vore bra att låta barnet sitta kvar bakåtvänt ett halvår till.

– Många föräldrar byter i tron om att det är farligt när barnet sitter trångt och med böjda ben, vilket är en myt. Stolen är urväxt först när huvudet sticker upp så mycket att öronens övre kant närmar sig stolens överkant, säger Helena Stigson.

Folksams tips:
•    Välj en bilbarnstol med Folksams utmärkelse Bra val eller Bäst i test.
•    Köp en bakåtvänd stol som är så stor att barnet kan åka bakåtvänt till åtminstone fyra års ålder.
•    Det är inte farligt att sitta med böjda ben. Stolen är urväxt först när huvudet sticker upp så mycket att öronens övre kant närmar sig stolens överkant.
•    Ju högre stolsrygg desto bättre.
•    Koppla ur krockkudden i framsätet så barnet kan sitta där om det behövs mer plats för benen.

Läs hela rapporten här.

Tabell 4. Andelen bakåtvända barn i undersökning genomförd 2006, 2019 och 2022.
För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på