Förmånsbestämda pensioner oförändrade 2015

Folksam Liv och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse håller utbetalningar av förmånsbestämda pensioner, KTP 2, och intjänad pension i form av fribrev oförändrade under nästa år.

Pensionsutbetalningarna värdesäkras normalt årsvis genom att de räknas upp med den allmänna prisutvecklingen i Sverige. Konsumentprisindex (KPI) har från september 2013 till september 2014 sjunkit med 0,38 procent.

Folksam Liv och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse är ekonomiskt starka och har därför beslutat att inte sänka pensionsutbetalningarna, utan hålla dem oförändrade under 2015.

För ytterligare information:

Åse Ödewing, Kollektivavatalad affär, Folksam, telefon 0708-31 59 47

Annette Tiljander, vd Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, telefon 0705-71 68 98

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

2020-05-19

I fredags släppte vi på Folksam ett nytt hjälmtest. Nytt för i år är att vi på Folksam genomförde testet med stöd från intresseorganisati...

2020-03-08

I dag på internationella kvinnodagen vill jag göra er uppmärksamma att det även behöver arbetas med att få bort ojämlikheter i transportsyst...

Följ oss på