Förmånsbestämda pensioner oförändrade 2015

Folksam Liv och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse håller utbetalningar av förmånsbestämda pensioner, KTP 2, och intjänad pension i form av fribrev oförändrade under nästa år.

Pensionsutbetalningarna värdesäkras normalt årsvis genom att de räknas upp med den allmänna prisutvecklingen i Sverige. Konsumentprisindex (KPI) har från september 2013 till september 2014 sjunkit med 0,38 procent.

Folksam Liv och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse är ekonomiskt starka och har därför beslutat att inte sänka pensionsutbetalningarna, utan hålla dem oförändrade under 2015.

För ytterligare information:

Åse Ödewing, Kollektivavatalad affär, Folksam, telefon 0708-31 59 47

Annette Tiljander, vd Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, telefon 0705-71 68 98

Följ oss på