Folksam justerar återbäringsräntan

Från och med den 1 februari justerar Folksam Liv återbäringsräntan för tjänstepension från nuvarande 4 procent till 3 procent. Återbäringsräntan på övrig livförsäkring behålls oförändrad på 4 procent.

– Sänkningen ska ses i ljuset av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Vårt engagemang för våra kunder handlar om att värna en långsiktigt trygg och stabil avkastning på deras pensionssparande, säger Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef Liv. 

Sänkningen av återbäringsräntan gäller från och med den 1 februari 2019. Ändringen ligger i linje med Folksams konsolideringspolicy. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Följ oss på