Folksamgruppen investerar i infrastrukturfond

Folksamgruppen kommer att investera 125 miljoner euro, motsvarande drygt 1,2 miljarder kronor i Macquaries infrastrukturfond, Macquarie Super Core Infrastructure Fund (MSCIF). Macquarie är världens ledande privata aktör inom infrastrukturinvesteringar.

– Investeringen är ytterligare ett steg i vår strategi att investera i tillgångar som innebär god riskspridning med en hög riskjusterad avkastning. På det här sättet ökar vi den potentiella avkastningen på våra kunders kapital med en begränsad risk. Genom Macquarie får vi tillgång till världsledande kompetens på infrastrukturområdet. Investeringen kompletterar våra befintliga investeringar på infrastrukturområdet, där Ellevio utgör stommen, på ett utmärkt sätt, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning, Folksamgruppen.

Macquarie Group är en global finansiell aktör med över 14 000 anställda och har huvudkontor i Sidney. Kapitalet i fonden kommer totalt att uppgå till drygt två miljarder euro.

Avsikten är att skapa en diversifierad fond av reglerade tillgångar inom främst europeisk infrastruktur. Det handlar om samhällsviktiga tillgångar inom el- och gasdistribution, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Investeringen präglas av låg risk och goda kassaflöden. Livslängden för fonden är 20 år, med möjlighet till förlängning.

Investeringen fördelar sig enligt följande inom Folksamgruppen: Folksam Liv 52 miljoner euro, Folksam Sak 14 miljoner euro och KPA Pension 59 miljoner euro.

För ytterligare information:

Christian Hall, investerarrelationer Folksamgruppen, 0724-68 70 60

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på