Pressmeddelanden

Filter

Folksam Liv-gruppen och Folksam Sak-gruppen: Solvens- och verksamhetsrapporter 2021

Folksamgruppen delår Q1 2022: Stabil utveckling i en orolig omvärld

Folksam Livs årsstämma godkänner beståndsöverlåtelse

Folksam publicerar årsredovisningar för Liv och Sak samt års- och hållbarhetsrapporten för 2021

Nej till ersättningsrapporten och nej till ansvarsfrihet för Ericssons styrelse och vd