Finansiell information

Filter

Folksamgruppen stärker hållbarhetsnivån i sina utländska aktier värda 80 miljarder kronor

Folksamgruppen investerar 2,8 miljarder kronor i obligation för att minska matsvinn