Återbäringsräntan för övrig livförsäkringsverksamhet höjs till 6,0 procent

Folksam Liv höjer från och med den första september 2018 återbäringsräntan för övrig livförsäkringsverksamhet från 5,0 till 6,0 procent.

– Vårt engagemang för en god avkastning i dagens lågräntemiljö fortsätter att bära frukt. Höjningen av återbäringsräntan för övrig livförsäkringsverksamhet är i linje med vår konsolideringspolicy och vårt engagemang för att värna om en långsiktigt trygg och stabil avkastning på kundernas långsiktiga sparande, säger Anna-Karin Laurell, Affärsområdeschef Folksam Liv.

Folksams traditionella livförsäkring utmärks av utjämnad återbäring, garanti på insatt kapital och en trygg och jämn utveckling över tiden. Den kollektiva konsolideringsgraden, som visar relationen mellan värdet på tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick i övrig livförsäkringsverksamhet per den 31 juli till 120 procent.

Folksam Liv höjde den första april 2017 återbäringsräntan för tjänstepensionsverksamheten till 6 procent samtidigt som återbäringsräntan låg kvar oförändrad för den övriga livförsäkringsverksamheten. Skillnaden i kollektiv konsolidering har nu minskat vilket skapet ett utrymme för att även höja återbäringsräntan för övrig livförsäkringsverksamhet till 6 procent. Återbäringsräntan inom tjänstepensionsverksamheten är oförändrad på 6 procent. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Tjänstepension är framförallt den delen av sparandet hos Folksam Liv som betalas av arbetsgivaren. Övrig livförsäkring är den andra delen och utgörs främst av privat långsiktigt sparande.

För ytterligare information:

Anna-Karin Laurell, Affärsområdeschef Folksam Liv, telefon 0725-98 81 99

Christian Hall, investerarrelationer Folksamgruppen, telefon 0724-68 70 60

Anna-Karin Laurell, Affärsområdeschef Folksam Liv, kommenterar den höjda återbäringsräntan

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på