Folksam säljer sin andel i Folksam Skadeförsäkring till Fennia

Folksam Sak har tecknat avtal om att sälja sin ägarandel om 75 procent i Folksam Skadeförsäkring med verksamhet i Finland. Aktierna säljs till det finska försäkringsbolaget Fennia. Även de övriga ägarna i Folksam Skadeförsäkring, Aktia Bank (10 procent) och Veritas Pensionsförsäkring (15 procent) säljer sina andelar till Fennia. 

– Det här är en bra affär för våra sakförsäkringskunder och ett led i renodlingen av vår struktur med tydligt fokus på den svenska affären. Vi bedömer att Fennia är en bra och långsiktig ägare till den finska verksamheten, säger Folksamgruppens vd och koncernchef Jens Henriksson.

För Folksam Saks del innebär försäljningen en köpeskilling om cirka 800 miljoner kronor och en reavinst om drygt 400 miljoner kronor. Affären gynnar därmed både kapitalbasen och solvensgraden.

Folksam Skadeförsäkring bedriver skadeförsäkringsverksamhet i Finland och hade drygt 200 anställda i slutet av 2017. Premieintäkterna uppgick 2017 till motsvarande cirka 750 miljoner kronor. Folksam Sak har varit huvudägare i Folksam Skadeförsäkring sedan 2012. Försäljningen är villkorad av ett godkännande från den finska finansinspektionen samt konkurrensmyndigheten.

SEB Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till Folksam.

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Andersson, CFO Folksamgruppen, 0708-31 59 76

Christian Hall, investerarrelationer Folksamgruppen, 0724-68 70 60

Följ oss på