Folksamgruppen investerar 2,8 miljarder kronor i obligation för att minska matsvinn

Folksamgruppen investerar i en obligation utgiven av Världsbanken som fokuserar på matsvinn. Investeringen uppgår till 2,8 miljarder kronor (300 MUSD). Det är Världsbankens första obligation riktad mot FNs hållbarhetsmål 12 om ansvarsfull produktion och konsumtion. Obligationen är exklusivt utgiven för Folksamgruppen. Specifikt fokuserar obligationen på utmaningar kopplade till hållbarhetsmålet 12.3, att mat som går förlorad i världen ska halveras till 2030.

En tredjedel av all mat som produceras i världen går förlorad årligen. Matsvinnet i världen är den tredje största orsaken till utsläpp av växthusgaser. Resurserna som krävs för att producera mat som antingen går till spillo eller förfars uppgår årligen till utsläpp av 3,3 miljarder ton koldioxid. Det motsvarar 8 procent av de globala utsläppen.

Samtidigt lider ungefär hälften av världens befolkning av undernäring och hunger och övervikt är ett ökande hälsoproblem i andra delar av världen.

– Vi vill genom den här investeringen sätta fokus på FN:s hållbarhetsmål nummer 12 om hållbar konsumtion och produktion och särskilt frågan om mat som går förlorad. Det är en nyckelfråga med stor påverkan på både planetens och människors hälsa.  Vi tar vara på alla tillfällen att vara resurseffektiva i vår verksamhet. Vi jobbar till exempel med att återanvända och återvinna det som går av våra kunders skadade saker. Vi har också kraftigt minskat matsvinnet i vår egen personalmatsal. Alla förbättringar räknas och vi kan bidra på så många olika sätt mot målet att producera och konsumera hållbart, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet.

– Det sätt vi idag producerar och konsumerar mat på gör både människor och planet sjuka. Vi måste fokusera på hur vi ska mätta en växande befolkning utan att tillfoga planeten skada. Genom vårt partnerskap med Folksamgruppen vill vi fästa investerares uppmärksamhet på den här utmaningen och visa på den roll de kan spela genom att stötta lösningar i sin egen verksamhet, säger Jingdong Hua, Vice president and Treasurer, Världsbanken.

Exempel på projekt som investeringen går till är att förbättra förvaringsmöjligheterna av spannmål i Mexiko, öka återvinningen av mat och minska matavfallet i Kina samt att öka produktiviteten inom jordbruket i Angola.

Folksamgruppen har en lång tradition av att arbeta för en hållbar värld. FN:s sjutton hållbarhetsmål ger hållbarhetsarbetet en stabil grund att stå på. Alla de globala hållbarhetsmålen är viktiga, men Folksamgruppen har valt att särskilt fokusera på Hälsa och välbefinnande(mål nr 3), Jämställdhet (mål nr 5), Hållbar konsumtion och produktion (mål nr 12) samt Bekämpa klimatförändringen (mål nr 13).

– Jag är stolt över vårt nära samarbete med Världsbanken. Det hjälper oss att förverkliga vår vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Under de senaste två åren har vi investerat över 10 miljarder i Världsbankens obligationer, avslutar Michael Kjeller.

Världsbanken emitterar årligen obligationer till ett värde av mellan 50 och 60 miljarder amerikanska dollar. All denna finansiering stödjer utvecklingsprogram som är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Investeringen fördelar sig enligt följande: Folksam Liv 1 246 miljoner kronor (133 MUSD), Folksam Sak 375 miljoner kronor (40 MUSD), KPA Pension 1 189 miljoner kronor (127 MUSD).

 

 

För ytterligare information:

Kajsa Moström, presschef Folksamgruppen 08-772 66 60

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen 0708-31 53 21

 

 

 

Se Michael Kjeller, chef kapitalförvaltning och hållbarhet och Geeta Sethi, globalt ansvarig för matsystem på Världsbanken, berätta om investeringen och hur den motverkar den globala problematiken med matsvinn:

https://youtu.be/JDOgmouWVxQ 

Se filmen om vårt arbete för hållbar konsumtion och produktion (FN:s globala mål nummer 12 för hållbar utveckling) och hur vi arbetar för att motverka matsvinn:

https://youtu.be/lDjym-deLME

 

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra fyra miljoner svenska kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi förvaltar 400 miljarder kronor, har fondförsäkringstillgångar på 140 miljarder kronor och en årlig premievolym på 50 miljarder kronor. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

Följ oss på