Folksam utesluter spelbolag

Folksams kapitalförvaltning har som ambition att vara ledande inom ansvarsfulla investeringar. Som ett led i detta arbete kommer Folksam inte längre att investera i bolag verksamma i spelbranschen. Beslutet fattades under slutet av 2019 av styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak. Därefter har innehaven avyttrats under början av 2020.

Folksam har sedan tidigare uteslutande placeringskriterier gällande exempelvis tobak och kontroversiella vapen. Placeringskriterierna vilar i Folksams vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Nu kompletteras dessa med ett uteslutande kriterium för spel.

-Vi kan inte hävda att investeringar i den här typen av verksamheter följer vår vision. Dessutom skulle nödvändiga åtgärder kräva alltför omfattande arbete för oss som ägare och vi är inte ens säkra på att åtgärder kan garantera en förbättring av problemen, säger Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande.

Trots de framsteg som spelbranschen genomfört de senaste åren, såsom tjänster där man som spelare kan begränsa tillgången till spelplattformarna, begränsa beloppet man spelar för med mera, så kvarstår grundproblematiken.

-Verksamheten i de här bolagen är i sig en grogrund för att utveckla spelberoende och det går heller inte undgå att problemspelarna bidrar till ökad lönsamhet för bolagen, fortsätter Emilie Westholm.

Beslutet att utesluta spel har resulterat i att Folksam avyttrat samtliga innehav i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från spel. Vårt arbete med ansvarsfulla investeringar följer Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag med ambition att vara med och bidra till FN:s globala hållbarhetsmål.

Följ oss på