Folksam sänker återbäringsräntan

Från och med den 1 april sänker Folksam Liv återbäringsräntan för både tjänstepension och övrig livförsäkring, från nuvarande 5 procent till 2 procent. Anledningen till sänkningen är den marknadsnedgång som är en effekt av den pågående coronakrisen.

– Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi klarar marknadsturbulens, men har mandat och utrymme att både öka och minska risknivån. Av omsorg om kunderna väljer vi nu att justera återbäringsräntan. Vi följer utvecklingen noga och vidtar successiva förändringar beroende på hur marknadsläget ändrar sig, säger Anna-Karin Laurell, chef för affärsområde Liv.

Våra kapitalförvaltare investerar kapitalet ansvarsfullt i en väl sammansatt portfölj som består av räntebärande placeringar, aktier, fastigheter och specialplaceringar. Marknadsutvecklingen har hittills haft en begränsad påverkan i Folksam Liv.

Ändringen ligger i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 29 februari till 117 procent för både tjänstepension och övrig livförsäkring. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Den senaste femårsperioden har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 6,9 procent för tjänstepensionsverksamheten och 5,8 procent för den övriga livförsäkringsverksamheten.

För mer information: 

Kajsa Moström
Presschef Folksam
0708-31 64 07
kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

Följ oss på