Folksam Liv väl rustat för framtiden

Folksam Liv har god beredskap och kapitalavkastningen är stabil även i den utmanande värld som coronakrisen innebär. Med anledning av stort behov av uppdaterad finansiell information på marknaden presenteras preliminära siffror per den 7 april flera veckor innan delårsöversikten för det första kvartalet presenteras.

– Folksam Liv är väl rustat att möta framtiden genom en väldiversifierad portfölj. Vi arbetar långsiktigt och gör ansvarsfulla investeringar för att skapa en god och varaktig avkastning till våra kunder. Eftersom vi är finansiellt starka har vi kunnat investera de dagar när börsklimatet varit som sämst eftersom vi tänker att det kommer att vara bra för våra kunder på lång sikt, säger Michael Kjeller, vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet på Folksamgruppen.

Per den 7 april uppskattas avkastningen i den traditionella livportföljen till cirka -4,5 procent.

– Det är i tider av oro som de traditionella försäkringarna är som bäst. Preliminära siffror för den kollektiva konsolideringsgraden per den 7 april hamnar för övrig livförsäkringsverksamhet på omkring 112 procent och för tjänstepensionsverksamhet på omkring 111 procent. Preliminär siffra för solvensgraden för Folksam Liv är 157 procent, säger Anna-Karin Laurell chef Folksam Livs affär.

Nyckeltalen per 7 april 2020 är preliminära och kommer sannolikt skilja sig något från första kvartalets nyckeltal. Definitiva nyckeltal presenteras i Folksamgruppens delårsöversikt för januari–mars 2020 som publiceras i sin helhet den 8 maj.

Folksam Livs återbäringsränta är 2 procent. Den sänktes från 5 procent från och med den 1 april.

Folksamgruppens pressjour
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2021-06-03

Idag på internationella cykeldagen släpper vi på Folksam ett nytt cykelhjälmstest och i år har vi testat både barn- och vuxenhjälmar. Precis...

2021-03-04

  Tillsammans med stiftelsen Chalmers Industriteknik har vi på Folksam genomfört en studie där vi kartlagt hur gravida använder bältet. S...

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

Följ oss på