Folksam investerar 350 miljoner kronor i mikrolån

Folksam investerar 350 miljoner kronor i SEB Impact Opportunity Fund. Fonden är en mikrofinansieringsfond som lånar ut kapital på marknadsmässiga villkor samtidigt som man gör nytta genom utlåning till personer och företag som står utanför de traditionella banksystemen. Lånen möjliggör investeringar som bidrar till ökat ekonomiskt välstånd i utvecklingsländer.

Behovet av mikrofinansiering är stort, enligt Världsbanken och IFC saknar 1,7 miljarder vuxna människor och mer än 40 procent av alla små och mellanstora företag i utvecklingsländer tillgång till banksystem/tjänster*. Mikrofinansiering möter flera av FN:s utvecklingsmål. Folksamgruppens målområden är hälsa, jämställdhet och mångfald, effektiv resursanvändning, klimat, hållbara städer och samhällen samt anständiga arbetsvillkor.

Många av de mikrofinansinstitut som fonden investerar i har ett tydligt fokus på kvinnliga låntagare. Kvinnor har sämre tillgång till finansiering från de traditionella bankerna då de till exempel är underrepresenterade om man ser till andelen av befolkningen som har ett bankkonto.

– Fonden erbjuder attraktiv avkastning, vilket gynnar våra kunder, samtidigt som den förväntas bidra till ökat ekonomiskt välstånd, bland annat hos kvinnor i utvecklingsländer. Våra kunder får på det här sättet en bra avkastning på sina pengar samtidigt som pengarna bidrar till en bättre värld, säger Michael Kjeller, vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen.

* Senaste tillgängliga siffror från Världsbanken.

För mer information:

Christina Sjölund, investerarrelationer Folksamgruppen, 070-831 67 43, christina.sjolund@folksam.se

Folksams Pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på