Folksamgruppen investerar 2,5 miljarder kronor i grön obligation utgiven av Kommuninvest

Folksamgruppen investerade, den 18 maj, 2 500 miljoner kronor i en grön obligation utgiven av Kommuninvest. Löptiden är på 3 år. Folksamgruppen har därmed totalt investerat cirka 30 miljarder kronor i gröna obligationer.

– Samhället är mitt i en nödvändig grön omställning som till stor det drivs i lokala projekt i regioner och kommuner. Denna investering bidrar till att pensionspengar ger dubbel nytta till spararna genom att den lokala omställningen kan fortsätta samtidigt som pensionspengarna växer, säger Michael Kjeller, vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen.

Kommuninvest emitterar gröna obligationer som finansierar klimatvänliga investeringsprojekt från svenska kommuner och regioner. Antalet gröna projekt har vuxit kraftigt och var vid årsskiftet 329 stycken. Kommuninvests totala mängd gröna obligationer bidrar till 611 000 ton minskade CO2-utsläpp enligt deras impact report från 30 mars 2020.

Fördelning mellan Folksamgruppens bolag av investeringen:

KPA Pensionsförsäkring 1 200 miljoner kronor

Folksam Liv   1 100 miljoner kronor

Folksam Sak      200 miljoner kronor

För mer information:

Kajsa Moström, Presschef, Folksamgruppen, 08-772 64 79, kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

Följ oss på