Folksam höjer återigen återbäringsräntan

Från och med den 1 mars höjer Folksam Liv återbäringsräntan för tjänstepension från fem procent till sex procent. Övrig livförsäkring höjs från fyra procent till fem procent.

– Folksams kapitalavkastning har varit fortsatt stark. Vi kan därför höja återbäringsräntan för tjänstepension till den högsta nivån sedan i slutet av 2018. Det är mycket glädjande att återigen kunna kommunicera en höjning till våra kunder, säger Anna-Karin Laurell, chef Affärsområde Liv

Återbäringsräntan är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån (garantiränta) skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.

Den 1 april 2020 sänkte Folksam återbäringsräntan från fem till två procent för att möta den marknadsnedgång som då skedde och för att trygga kundernas pensionstillgångar. Därefter har man i omgångar höjt återbäringsräntan. Det här blir den fjärde höjningen på mindre än ett år och nu är återbäringsräntan högre än innan pandemin.

Ändringen ligger i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 december till 120 procent för tjänstepension och 118 procent för övrig livförsäkring. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Den senaste femårsperioden (2016 – 2020) har den genomsnittliga återbäringsräntan uppgått till 4,6 procent.

Följ oss på