Folksam höjer återbäringsräntan ytterligare

Från och med den 1 juli höjer Folksam Liv återbäringsräntan från 7 procent till 8 procent för övrig livförsäkringsverksamhet. Återbäringsräntan för tjänstepension lämnas oförändrad på rekordhöga 11 procent.

– Tack vare vår starka finansiella ställning och vår framgångsrika kapitalförvaltning kan Folksam Liv fortsätta höja återbäringsräntan, den här gången för övrig livförsäkringsverksamhet, säger Anna-Karin Laurell, chef Affärsområde Liv.

Ändringen ligger i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 maj 2021 till 124 procent för tjänstepension och 121 procent för övrig livförsäkring. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. I en traditionell försäkring med återbäringsränta jämnas avkastningen ut över tiden. Tillfälliga börssvängningar blir därför inte lika kännbara. Återbäringsräntan har i genomsnitt varit 5,8 procent årligen under de senaste fem åren (2016-2020) för tjänstepensionsverksamheten och 4,6 procent för övrig livförsäkringsverksamhet.

Till tjänstepensionsverksamheten räknas pension som bekostas av arbetsgivaren och som grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan anställd och arbetsgivare. Till övrig livförsäkringsverksamhet räknas övriga försäkringar som inte ryms i definitionen ovan.

Följ oss på