Folksam höjer återbäringsräntan ytterligare

Från och med den 1 juli höjer Folksam Liv återbäringsräntan från 7 procent till 8 procent för övrig livförsäkringsverksamhet. Återbäringsräntan för tjänstepension lämnas oförändrad på rekordhöga 11 procent.

– Tack vare vår starka finansiella ställning och vår framgångsrika kapitalförvaltning kan Folksam Liv fortsätta höja återbäringsräntan, den här gången för övrig livförsäkringsverksamhet, säger Anna-Karin Laurell, chef Affärsområde Liv.

Ändringen ligger i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 maj 2021 till 124 procent för tjänstepension och 121 procent för övrig livförsäkring. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. I en traditionell försäkring med återbäringsränta jämnas avkastningen ut över tiden. Tillfälliga börssvängningar blir därför inte lika kännbara. Återbäringsräntan har i genomsnitt varit 5,8 procent årligen under de senaste fem åren (2016-2020) för tjänstepensionsverksamheten och 4,6 procent för övrig livförsäkringsverksamhet.

Till tjänstepensionsverksamheten räknas pension som bekostas av arbetsgivaren och som grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan anställd och arbetsgivare. Till övrig livförsäkringsverksamhet räknas övriga försäkringar som inte ryms i definitionen ovan.

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på