Helår 2021: Finansiellt starkt 2021 skapar trygghet för Folksams kunder

Folksams finansiella styrka nådde rekordnivåer 2021. Det förvaltade kapitalet växte med 72 miljarder kronor under året, motsvarande 15 procent, till 556 miljarder kronor. Därtill kommer fondförsäkringstillgångarna som har vuxit med 25 procent till 243 miljarder kronor.

Folksam Livs solvensgrad uppgick till 194 procent och Folksam Saks konsolideringsgrad uppgick till 203 procent. Det är främst den starka utvecklingen på aktiemarknaden i kombination med högre räntor som bidragit till att stärka balansräkningarna.

– Under pandemins andra år har Folksams kunder visat att de är fortsatt nöjda med oss, vilket är vårt främsta fokus. Vi har levererat trygghet för våra kunder och samtidigt säkerställt finansiell styrka för Folksam, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef för Folksam.

Folksamgruppens premier överstiger 61 miljarder kronor för helåret och premietillväxten var 12 procent, vilket motsvarar drygt 6,7 miljarder kronor. Premierna i Folksam Sak har ökat med 5 procent. Drivet bland annat av fler kunder väljer mer omfattande försäkringar.

Premieökningen var störst i Folksam Liv med nästan 50 procent jämfört med föregående år. Det syns inte minst i sparandet i kapitalförsäkringar som har ökat kraftigt under året tack vare konkurrenskraftig återbäringsränta, i kombination med ökad produktivitet inom Folksams rådgivarkår och bra samarbete med partner och förmedlare. Det betyder att nya och befintliga kunder har kunnat få bra avkastning på sitt sparande i en trygg traditionell försäkring samtidigt som deras kapital bidragit till en mer hållbar värld.

– Folksams långsiktighet och starka finansiella nyckeltal ger goda möjligheter att bidra till klimatomställningen som kapitalägare. Vi engagerar oss i de hållbarhetsutmaningar som företagen vi investerar i ställs inför, snarare än att sälja våra aktier, säger Ylva Wessén.

Kapitalavkastningen under året har varit hög, framförallt driven av aktiemarknadernas positiva utveckling. Totalavkastningen i Folksam Livs Tjänstepensionsportfölj var 13,0 procent medan Folksam Livs Övrig Livportfölj hade en totalavkastning på 10,8 procent. KPA Pensionsförsäkring 13,7 procent och Folksam Sak 7,8 procent.

Se film där bland andra vd och koncernchef Ylva Wessén sammanfattar året som gått:

Följ oss på