Folksam Livs årsstämma godkänner beståndsöverlåtelse

Den 21 april fattade Folksam Livs årsstämma beslut om att godkänna avtal om beståndsöverlåtelse av merparten av tjänstepensionsbestånden i Folksam Liv till dotterföretaget Folksam Tjänste AB som ansökt om tillstånd att få bedriva tjänstepensionsverksamhet under namnet Folksam Tjänstepension AB. Folksam Liv kommer efter beståndsöverlåtelsen erbjuda personförsäkring samt sparandeförsäkring för privatpersoner och företag.

 

– Vi ska nu gå vidare med att ge in en ansökan till Finansinspektionen om att få genomföra beståndsöverlåtelsen den 1 november 2022. Kunderna kommer på det här sättet få bästa förutsättningar till en god avkastning på sina pensionspengar, säger Katrin Röcklinger chef affärsområde Liv.

I månadsskiftet maj-juni beräknas Folksam Liv och Folksam Tjänste AB gemensamt ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen att få verkställa av beståndsöverlåtelsen till Folksam Tjänstepension AB.

Tidplan

Datum Händelse
10 december 2021 Folksam Tjänste AB ansökte hos Finansinspektionen om att bli tjänstepensionsföretag och bedriva verksamhet under namnet Folksam Tjänstepension AB

 

21 april 2022 Folksam Livs årsstämma beslutade att godkänna avtal om beståndsöverlåtelse av merparten av tjänstepensionsbestånden i Folksam Liv till Folksam Tjänstepension AB

 

Maj – juni 2022 Folksam Liv och Folksam Tjänste AB ansöker gemensamt om tillstånd hos Finansinspektionen att verkställa beståndsöverlåtelsen

 

Juni 2022 Finansinspektionen förväntas ge besked om Folksam Tjänste AB:s ansökan om tillstånd att bedriva tjänstepensionsverksamhet under namnet Folksam Tjänstepension AB

 

Oktober 2022 Finansinspektionen förväntas ge tillstånd​ till Folksam Liv och Folksam Tjänstepension AB att verkställa beståndsöverlåtelsen

 

1 november 2022 Beståndsöverlåtelsen från Folksam Liv till Folksam Tjänstepension AB genomförs och Folksam Tjänstepension AB blir ny försäkringsgivare. Folksam Liv fortsätter erbjuda personförsäkring samt sparandeförsäkring för privatpersoner och företag.

 

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på