Folksam Liv i siffror

Nedan hittar du Folksam Livs månadsrapport där vi redovisar solvensgrad, kollektiv konsolidering , garantiränta, återbäringsränta, förvaltat kapital, portföljens fördelning och totalavkastning.

De kunder som berörs av marknadsvärdesjusteringen kommer att informeras inför flytt och återköp.

För information om Folksam Tjänstepensions investeringsriktlinjer Policys och styrande dokument – Folksam

Ladda ned senaste rapporten

Arkiv

Policy för kollektiv konsolidering

Följ oss på