Höststorm på väg – håll dig inomhus!

Enligt SMHI rör sig ett djupt lågtryck in mot västkusten och klass 3-varning med mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. På västkusten, främst i Halland och upp mot Göteborgsområdet, är det under måndagskvällen risk för orkanstyrka i vindbyarna. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.Folksam vill med anledning av detta informera om vad man kan göra för att skydda sig.

Naturens krafter är stora och det hända mycket med ens hem om stormen går hårt åt då är det bra att veta om att det finns hjälp att få om olyckan är framme. Om huset eller lösöret skadas av storm, det vill säga en vindstyrka på minst 21 m/sek, kan du få ersättning från villa- och hemförsäkringen.

– Det finns försäkringsskydd för stormskador hos Folksam liksom hos de flesta andra försäkringsbolag, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare hos Folksam. Det allra viktigaste när stormen pågår är att man skyddar sig själv och stannar inomhus. Först därefter handlar det om att skydda sin egendom.

När vinden tar i som värst kan sådant som tegelpannor och plåttak blåsa av husen, likaså kan träd knäckas av blåsten. Alla kan förbereda sig för en sådan situation genom att till exempel surra presenningar och parasoller med mera och ta undan alla lösa föremål, på den egna tomten eller kanske på husbyggen som pågår. I en storm kan lösa föremål dras med av blåsten och vålla livsfara för alla som inte håller sig inomhus.

– När stormen bedarrar i styrka kan husägare, som sett exempelvis tegelpannor blåsa av taket eller träd som fallit olämpligt, försöka täcka över skadorna och allmänt sett göra vad man kan för att minimera skadeverkan. Att inte öppna frysboxen i onödan vid ett eventuellt strömavbrott är ett annat bra råd, fortsätter Erik Arvidsson.

– Det allra viktigaste är att inte riskera liv under stormen. Det undviker man helt enkelt genom att förse sig med mat, ficklampor och värmekällor i förväg och stanna hemma, eller söka skydd inomhus, så länge stormen pågår, avslutar Erik Arvidsson.

Om du drabbas av en skada under stormen och har tillgång till webben tar Folksam emot din skadeanmälan på www.folksam.se. Du kan även anmäla skador på telefon 0771-960 960, mellan 07.30-17.00 och vid akuta skador på Folksam jour som nås dygnet runt på telefon 020-45 00 00.

Folksams råd vid kraftiga oväder

· Se över och säkra lösa föremål i trädgården, på uteplatser och balkonger.
· Båtägare bör se över förtöjningar och lösa föremål, står båten på land ska man kontrollera att kapell eller motsvarande är väl fastsatt.
· När stormen bedarrar kan husägare försöka täcka över skadorna och allmänt sett göra vad man kan för att minimera skadeverkan
· Undvik även att resa med bil om du har möjlighet.
· Till sist är det allra viktigaste att inte riskera liv, håll dig helst inomhus under stormen.

För ytterligare information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94

Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på