Dubbfria nordiska vinterdäck bästa valet i storstaden – dubbdäck fortfarande bäst i norra Sverige

Dubbfria nordiska vinterdäck har den bästa kombinationen av hög säkerhet och liten miljöpåverkan. Har din bil antisladd så är dubbfritt det bästa valet överallt utom i norra Sverige. Och i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö rekommenderas dubbfria nordiska vinterdäck oavsett om bilen har antisladd eller inte – det visar Folksams senaste granskning* av vinterdäck.

Dubbat eller odubbat? Som bilägare är det svårt att ha en klar uppfattning om vilka däck som är bäst, och hur mycket man kör på olika underlag under en hel vinter. Och hur ska man förhålla sig till att dubbdäck river upp hälsofarliga partiklar om man kör på barmark?

− Att välja däck är en avvägning mellan trafiksäkerhetsegenskaper, partikelutsläpp och det underlag du vanligen kör på. Eftersom vi engagerar oss i våra kunders hälsa och säkerhet är våra rekommendationer av vinterdäck anpassade till var du bor och om bilen har antisladd, säger Anders Ydenius, trafikforskare Folksam.

Film om att välja vinterdäck

Nordiska dubbfria bäst i stora delar av landet, men dubbdäck i norr
Folksam har granskat testdata för 44 dubbade, 31 nordiska dubbfria samt 11 centraleuropeiska vinterdäck för att undersöka vilken typ av däck som fungerar bäst på vinterväglag i olika delar av Sverige. Granskningen stödjer sig på forskning som visar att det finns ett samband mellan bromssträcka och olycksrisk**, samt att dubbdäckens partikelutsläpp leder till hälsoeffekter*** som måste vägas mot trafiksäkerhetseffekterna.

– I storstäder som  Stockholm, Göteborg och Malmö rekommenderas dubbfria däck oavsett om bilen har antisladd eller inte. Dubbarnas bidrag till partikelutsläpp är ett större problem än den säkerhetsnytta som kan erhållas med den stora andel barmark som storstäderna har.
– I södra och mellersta Sverige rekommenderas nordiska dubbfria vinterdäck om bilen har antisladd, annars dubb. Skillnaden i genomsnittlig bromssträcka är relativt liten mellan dubb och dubbfritt. Antisladd är effektivt även med dubbfritt.
– I norra Sverige rekommenderas dubbdäck. Andelen barmark är bara nio procent och de dubbfria nordiska vinterdäcken har i genomsnitt 17 procent längre bromssträcka.

− Vi avråder helt från centraleuropeiska vinterdäck. Det finns ingen anledning att använda dem i Sverige eftersom de nordiska vinterdäcken är bättre. Det gäller även i den sydligaste delen av landet, säger Anders Ydenius.

Läs mer om Folksams rekommendation till val av vinterdäck:
www.folksam.se/vinterdack

* Folksams granskning bygger på analys av verkliga olyckor samt motortidningarnas bromstester. Materialet omfattar 22 500 polisrapporterade olyckor som inträffat vintertid 1 december-31 mars åren 2009-2013. Olycksmaterialet delades in i tre geografiska områden, Norr, Mitt och Söder. De studerade olyckorna visar fördelningen av underlagen, torrt, vått, snö och is, för de olika områdena. Vi har därefter räknat ut medelvärden av bromssträckorna för alla testade dubbdäck, dubbfria och centraleuropeiska vinterdäck med viktningen för underlag och område. De tidningar som vi hämtat testdata från är Auto Motor & Sport, Aftonbladet och Vi Bilägare. Som underlag har vi använt oss av testdata från 44 dubbdäck, 31 dubbfria däck samt 11 centraleuropeiska däck.
** Wallman&Åström 2001
*** Meister et.al. 2012

För ytterligare information:
Anders Ydenius, trafikforskare Folksam, telefon 08-772 62 86, 0708-31 62 86
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Följ oss på