Forskning om diabetes belönas med Nordiska Medicinpriset 2018


Nordiska Medicinpriset 2018 avseende forskning om diabetes tilldelas forskarna Juleen R. Zierath, Karolinska Institutet och Köpenhamns universitet och Patrik Rorsman, Göteborgs universitet.

Nordiska medicinpriset, som utdelas av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med Folksam, är ett av Nordens största medicinpriser och utdelas årligen. Prissumman som i år är SEK 750.000, delas av de två pristagarna, och tilldelas för ”särskilt framstående vetenskapliga insatser” inom områden som har stor betydelse för människors hälsa och ohälsa. Pristagare utses efter ett omfattande nomineringsförfarande där de medicinska fakulteterna vid universiteten i Norden inbjuds att föreslå pristagare.

Nordiska Medicinpriset kommer att delas ut måndagen den 28 januari 2019 i Folksams lokaler på Bohusgatan 14 i Stockholm. Inbjudan till prisutdelning och pristagarnas föreläsningar skickas separat.

Styrelsens prismotivering:

”För deras internationellt ledande forskning om diabetes som skapat en omfattande vetenskaplig bas rörande grundläggande mekanismer bakom uppkomst av diabetes,vilket skapat förutsättningar för nya behandlingsmöjligheter vid denna sjukdom.”

Individuella motiveringar avseende pristagarna:

– Professor Juleen R. Zierath utses till pristagare ”för sina translationella studier rörande cellulära och molekylära mekanismer bakom utveckling av insulinresistens vid diabetes typ 2, samt för klarläggande av molekylära mekanismer bakom positiva effekter av fysisk träning på glukosmetabolism och genuttryck i skelettmuskulatur.”

– Professor Patrik Rorsman utses till pristagare ”för sina grundläggande studier rörande cellulär och molekylär reglering av hormonproduktion av olika celler i bukspottkörteln, samt för klarläggande av hur dessa celler reagerar på förändringar av blodsockerkoncentration, studier som skapat en bas för förbättrad behandling vid diabetes.”

För ytterligare information:

Björn Rydevik, professor, ordförande i Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset, telefon: 0705 – 400 939, e-mail: bjorn.rydevik@gu.se

Juleen R. Zierath, professor, telefon: 08-524 875 81, e-mail: juleen.zierath@ki.se

Patrik Rorsman, professor, telefon: 031-786 6807 eller 031-786 5081, e-mail: patrik.rorsman@gu.se

Nordiska Medicinpriset är ett av Nordens största medicinpriser och har sedan 1999 delats ut årligen till en eller flera forskare som belöning för framstående vetenskaplig prestation. Prissumman, som 2018 är SEK 750.000 kr, delas ut av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset (tidigare Salus Ansvar stiftelsen), som har sitt ursprung i Salus fond för medicinsk forskning som tillkom 1979 vid dåvarande försäkringsbolaget Salus 50-årsjubileum. När Folksam 2013 förvärvade Salus Ansvar ändrades namnet på priset till ”Nordiska Medicinpriset” och priset utdelas i samarbete med Folksam.

Följ oss på