Dubbat eller odubbat? Så väljer du rätt däck i vinter

I stora delar av landet ger dubbfria vinterdäck och antisladdsystem det bästa skyddet mot olyckor. Det är bara från Dalarna och norrut som dubbdäck är att föredra – det visar Folksams granskning.* Har du en gammal bil utan antisladd bör du ha dubbdäck. Men oavsett däck är de mest avgörande faktorerna för att undvika olyckor antisladdsystem och att anpassa körningen efter underlaget.

Dubbat eller odubbat? Inför varje vintersäsong hörs olika röster om vilka däck som är bäst. Därför har Folksam granskat testdata för 44 dubbade, 31 nordiska dubbfria samt 11 centraleuropeiska vinterdäck för att undersöka vilken typ av däck som fungerar bäst på vinterväglag i olika delar av Sverige. Granskningen utgår ifrån att det finns ett samband mellan bromssträcka och olycksrisk.

− Valet mellan dubbade och dubbfria vinterdäck är något som bekymrar många bilister. Det är därför vi engagerar oss i frågan och vill hjälpa osäkra bilister med valet av vinderdäck, säger Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare hos Folksam

Folksams granskning visar att nordiska dubbfria vinterdäck är bäst anpassade för vinterklimatet i södra och mellersta Sverige. Trots att bromssträckan blir något kortare med helt nya dubbdäck, så är det barmark i de delarna av Sverige så stor del av vintern att dubben slits ner och närmar sig dubbfria däck efter bara något år.

Bor man i norra delen av landet, från Dalarna och uppåt, ser läget annorlunda ut. Eftersom väglaget till största delen består av is och packad snö slits inte dubbdäcken i samma utsträckning, och dubben ger kortare bromssträcka. Där är rekommendationen att alltid använda dubbdäck i vintertid.

Det viktiga är att välja rätt typ av däck för det området kör i. Bor och kör man i norra Sverige rekommenderar vi dubbdäck, men annars är nordiska dubbfria däck bättre. Det finns inget säkerhetsmässigt skäl till att välja centraleuropeiska framför nordiska dubbfria däck ens längst söderut i Sverige.

Men det finns undantag. Om bilen saknar antisladdsystem rekommenderar Folksam att köra med dubbdäck i hela Sverige. Rekommendationen baseras på tidigare studier** av dubbdäckens effekt på snö och is. Har bilen antisladdsystem ger dubbfria däck bra grepp även på is och snö.

Det finns också starka miljöskäl att välja bort dubbdäcken. Barmarkkörning med dubbdäck är en bevisad hälsofara.

− Även om dubbdäck ger minskad bromssträcka på snö och is när de är helt nya, så minskar effekten redan efter någon säsongs körning på barmark eftersom dubben slitits ned. Om nästan all körning sker i storstadsområden där det oftast är barmark, är dubbfria att föredra, säger Anders Ydenius.

* Folksam har använda testdata för nya vinterdäck från tidningarna Aftonbladet, Auto Motor & Sport och Vi Bilägare. Utifrån testdata från 44 dubbade, 31 nordiska dubbfria samt 11 centraleuropeiska vinterdäck har medelvärden räknats ut för bromssträckorna efter däcktyp och underlag. För att kunna koppla tidningarnas tester av nya däck med verkliga data har vi studerat vilka underlag som bilolyckorna skett på. Olycksmaterialet består av 22500 polisrapporterade olyckor som inträffade under vinterperioden 1dec-31 mars 2009-2013.
** Strandroth et a. (2012) ”The effects of studded tires on fatal crashes with passenger cars and the benefits of electronic stability control (ESC) in Swedish winter driving.” Accident Analysis and Prevention 45: 50-60.

För ytterligare information:
Anders Ydenius, trafikforskare Folksam, telefon 08-772 62 86, 0708-31 62 86
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

——–

Folksams rekommendation till val av vinterdäck

Område ”norr” (Dalarna, Gävleborg och norrut)
Visar att dubbdäck är att föredra i norra Sverige. De nordiska dubbfria vinterdäcken har i genomsnitt 17 procent längre bromssträcka än dubbdäck och de centraleuropeiska motsvarande 35 procent längre bromssträcka. Värt att notera är också att vått/torrt väglag endast utgör 9 procent i område norr under vinterperioden. Därför slits inte dubbdäcken i samma utsträckning och kan behålla sitt försprång på is och packad snö gentemot dubbfria däck.

· Folksams rekommendation: Dubbdäck i område norr.

Område ”mitt” (Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland och Stockholms län)

Här är bromssträckan i genomsnitt 11 procent kortare för dubb jämfört med nordiska dubbfria medan de centraleuropeiska har drygt 23 procent längre bromssträcka. Eftersom dubben i dubbdäck som rullar mycket på barmark riskerar att slitas ned, kommer dubbdäckens bromsförmåga närma sig dubbfria redan efter något år. Andelen barmark är i materialet drygt 40 procent vintertid.

Barmarkkörning med dubbdäck är dessutom en bevisad hälsofara. Så trots att dubbdäcken har ett visst övertag som nya anser vi inte att fördelen är tillräckligt stor och dessutom minskar fördelen redan efter något års körning.

· Folksams rekommendation: Välj nordiska dubbfria däck på bilar med antisladd. De centraleuropeiska däcken avråder vi från att använda. Om bilen saknar antisladd rekommenderar vi dubbdäck.

Område ”söder” (Halland, Jönköping, Kalmar och söderut)

Skillnaden mellan bromssträcka hos dubb och dubbfritt i område söder är mindre än i område mitt, cirka 7 procent. Argumentationen är i huvudsak samma som för område mitt. Eftersom andelen barmark vintertid är så hög som 58 procent i område söder, är miljöskälet än starkare att välja dubbfria däck. Det finns inget säkerhetsmässigt skäl till att välja centraleuropeiska framför nordiska dubbfria inte ens längst söderut i Sverige.

· Folksams rekommendation: Välj nordiska dubbfria däck. Om bilen saknar antisladd rekommenderar vi dubbdäck.

Följ oss på