Erik Thedéen ny vd i KPA Pension och chef för Kollektivavtalad affär

Styrelsen i KPA Pension har idag utnämnt Erik Thedéen till ny vd i KPA Pension. Han tillträder befattningen som ny vd i KPA Pension den 13 april 2015. Samtidigt tillträder han befattningen som chef för Folksams affärsområde Kollektivavtalad affär. I båda dessa befattningarna efterträder han Lars-Åke Vikberg som tidigare meddelat sin avgång. 

Erik Thedéen är 51 år och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han kommer närmast från befattningen som statssekreterare på finansdepartementet med ansvar för statliga bolag, kommunfrågor och AP-fonder.

– Erik Thedéen är en mycket kapabel person med erfarenhet av såväl företagsledning som kvalificerat arbete i finansvärldens centrala institutioner. Jag är glad åt att ha rekryterat en sådan stark kraft, säger Jens Henriksson, ordförande i KPA Pension och koncernchef i Folksam med dotterbolag.

– Jag ser fram emot att tillsammans med mina nya medarbetare utveckla KPA Pensions arbete med att förvalta kundernas pengar tryggt och etiskt, säger Erik Thedéen. I det arbetet tror jag att mina erfarenheter från en finansmarknad i snabb förändring är till nytta. Att stärka KPA Pensions redan befästa ställning inom hållbarhet lockar mig särskilt, eftersom jag på finansdepartementet arbetade mycket med de frågorna gentemot de statliga bolagen.

– Affärsområde Kollektivavtalad affär står för 38 procent av premievolymen i Folksam med dotterbolag. Det blir naturligtvis en utmaning att fortsätta arbetet med att öka kundvärdet i den affären, säger Erik Thedéen.

I affärsenheten Kollektivavtalad affär har Folksam samlat alla kollektivt upphandlade avtal för såväl tjänstemän som arbetare. Affärsenheten arbetar bland annat med avtalen för varumärkena Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension, dessutom tillkommer Konsumentkooperationens pensionsstiftelse.

Erik Thedéens cv bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
Jens Henriksson, vd och koncernchef Folksam, telefon 08-772 66 75 (assistent Birgitta Olli)
Erik von Hofsten, informationschef Folksam med dotterbolag, telefon 0722-30 20 26

 

Följ oss på