Britta Burreau ny vd i KPA Pension

Styrelsen i KPA Pension har utsett Britta Burreau till ny vd för KPA Pension. Hon tillträder tjänsten den andra december.

Britta Burreau kommer närmast från Nordea Liv & Pension där hon varit vd sedan 2004. Hon är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

– Britta Burreau har en gedigen bakgrund inom försäkring och finanssektor. Under hennes ledarskap har Nordea Liv & Pension vänt till lönsamhet och vuxit kraftigt. Britta utsågs nyligen till årets inspiratör inom försäkringsbranschen för sitt förändringsarbete och nytänkande. Jag är mycket glad över rekryteringen av Britta Burreau, säger Jens Henriksson, styrelseordförande i KPA Pension och koncernchef i Folksam med dotterföretag.

– Med Britta Burreau får KPA Pension en kund- och resultatorienterad kraft. Hon har också navigerat framgångsrikt i de pågående digitaliserings- och hållbarhetsutmaningarna, som är viktiga frågor för KPA Pension, säger Lena Micko, vice ordförande i KPA Pension och ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Jag ser mycket fram emot att tillsammans med mina nya medarbetare fortsätta förvalta kundernas pengar tryggt och etiskt. I det arbetet tror jag att mina erfarenheter från en finansmarknad i förändring kommer till nytta. Det känns också meningsfullt att leda en verksamhet med stor samhällsbetydelse, inte minst med tanke på KPA Pensions tydliga hållbarhetsprofil, säger Britta Burreau.

Britta Burreau tillträder befattningen som ny vd i KPA Pension senast den andra december 2016. Mia Liblik kvarstår som tillförordnad vd till dess.

 

För mer information kontakta:
Juha Hartomaa, investerarrelationer, Folksam med dotterföretag, 0708-31 65 26

Följ oss på