KPA Pension kommenterar rapporten ”Kommunernas framtid”

Kommunerna står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och stora rekryteringsbehov. Det visar SNS nya rapport.
– Rapporten ger en värdefull insikt i kommunernas framtida utmaningar, säger Britta Burreau, vd för KPA Pension. 

SNS släppte idag Konjunkturrådets rapport 2019: Kommunernas framtid. Rapporten lyfter fram de stora utmaningar kommunerna står inför, däribland en åldrande befolkning. SNS framhåller att en åldrande befolkning skapar ökad efterfrågan på omsorgstjänster, samtidigt som allt färre i yrkesarbetande ålder ska försörja en större grupp pensionärer.

I rapporten framgår att antalet äldre över 80 år förväntas öka med 76 procent från 2017 till år 2040, medan antalet i yrkesverksam ålder bara ökar med drygt 9 procent under perioden. Enligt rapporten har också kommunerna stora rekryteringsbehov i skola och äldreomsorg och ett behov av att förbättra arbetsförhållandena.

– För oss som ledande pensionsbolag i kommunsektorn och som förvaltare av tjänstepensioner åt drygt 1,8 miljoner kunder är det värdefullt att ta del av rapporter om kommunernas framtid och hur de påverkas när antalet äldre och pensionärer blir fler. Våra kunder arbetar med att ta hand om andra. Det är därför viktigt att kommunanställda får bra arbetsförhållanden och möjligheter att arbeta heltid så att de får en bra pension, säger Britta Burreau vd för KPA Pension.

SNS lyfter även fram hur kommunernas pensionsskuld utvecklats, alltså den sammanlagda skulden för tjänstepensioner som arbetsgivaren har till sina anställda. De kommunanställdas pensioner som tjänades in fram till 1998 byggdes upp till en skuld som i dag är mer eller mindre finansierad, beroende på om kommunerna gjort egna avsättningar till tjänstepensionerna.

Pensionsskulden har sedan tidigare vuxit kraftigast i landsbygdskommuner, där en minskande befolkning ska betala en upparbetad skuld för pensioner. Enligt SNS är summan av utbetalningarna från den gamla pensionsskulden cirka 10 miljarder årligen. De anger att i vissa landsbygdskommuner är den gamla pensionsskulden 30 000 kronor per invånare, vilket är nästan dubbelt så mycket som i storstadskommunerna, där pensionsskulden är drygt 17 000 kronor per invånare.

– Kommunernas pensionsskuld utgör en liten del av kommunernas löpande kostnader. Den gamla pensionsskulden utgör idag cirka en tredjedel av sektorns totala pensionskostnad och har nått sin topp till följd av stora pensionsavgångar. Pensionsskulden ska betalas under relativt lång tid och de flesta kommuner har strategier för hur det ska gå till, säger Britta Burreau.

Läs hela rapporten här:

Följ oss på