KPA Pension billigast i genomgång av avgifter för tjänstepensionssparande

KPA Pensions traditionella försäkring var billigast i Dagens Industris genomgång av bankerna och pensionsbolagens avgifter. Genomgången visade också att det är stora skillnader i avgifterna på olika sparlösningar.

Den som sparar långsiktigt får se upp med avgifterna. Uppemot 15 procent av sparkapitalet kan gå till avgifter visar den undersökning som Dagens Industri gjort tillsammans med Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Det samma gäller även för tjänstepensionen, trots att flera upphandlingar gjorts i syfte att pressa avgifterna.

Ett av räkneexemplen gällde en 35-åring anställd inom kommun- och landsting, med en månadslön på 35 000 kronor och en tilltänkt pensionsålder på 65 år. Personen förväntas spara ihop 721 000 kronor. Placeras pengarna i KPA Pensions traditionella försäkring landade avgiften på 26 900, billigast i undersökningen. Hade pensionskapitalet däremot placerats i Danica Fondförsäkring hade avgiften blivit 92 600 kronor. I jämförelsen var alltså Danica mer än tre gånger så dyra som KPA Pension.

– Jämförelsen som visar att KPA Pension har lägst avgifter för anställda i kommuner och regioner är ett bra bevis för våra kunder att man får en trygg och hållbar pension hos oss, säger Johan Sjöström, affärsområdeschef på KPA Pension.

Undersökningen visar att sparkapitalet kan ätas upp av många typer av avgifter, fondavgift, försäkringsavgift, garanti- och flyttavgift, samt avgifter för kapitalförvaltning. Den sammanlagda årsavgiften kan i de dyra alternativen vara uppemot 2,5 procent.

Följ oss på