Vanligast med översvämning i villan

Förra veckan drabbades Bohuslän av skyfall och översvämningar. Nu visar en rapport från Folksam att det framför allt är villor som råkar ut för översvämning vid större regnmängder. 2016 stod villor för strax över sjuttio procent av alla anmälda översvämningsskador. Resten skedde i flerfamiljsboenden.

För tredje året i rad har Folksam undersökt översvämningsskador och precis som 2015 var det även förra året framför allt villaägare som drabbades av översvämningsskador. I årets granskning har Folksam även gått igenom hur högt vattnet har stigit i villor respektive lägenheter och kunnat se att om lösöre placeras femtio centimeter upp från golvet undviker de flesta att få sitt lösöre skadat.

– Om alla som var drabbade av översvämning i flerfamiljshus hade placerat sitt lösöre en halv meter upp hade de helt undvikit skador på sina saker. Det framgår väldigt tydligt i den granskning vi har gjort, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

I de flesta översvämningar i villakällare har skyfall orsakat att man fått skador när vatten trängt upp ur avloppsledningens golvbrunn inomhus. Det är också vanligt att vattnet strömmar in direkt i byggnaden från markytan genom ventiler, fönster, dörrar eller garageportar. Det är naturligt att vattnet då söker sig till källaren. Vattnet i villakällare kan till skillnad mot i flerfamiljshus stiga betydligt högre. I villor fylldes de flesta källare med upp till max en halvmeter, medan i flerfamiljshus var det ytterst få som fått in mer vatten än tjugo centimeter.

– Vi vet hur jobbigt det är att drabbas av översvämning och därför lägger vi ner ett stort engagemang på att hjälpa våra kunder att skydda sina hem. För att undvika översvämning i källaren kan man som villaägare göra ett flertal saker. Att ha en bra lutning från byggnaden minskar risken för översvämning vid skyfall, liksom att rensa och se över dagvattenbrunnar, hängrännor och golvbrunnar i trappnedgången, säger Erik Arvidsson.

Folksams granskning visar att det är framför allt textilier i form av kläder och skor som skadas vid en översvämning, men även prylar i form av julsaker och husgeråd, liksom möbler skadas ofta.

– Av naturliga skäl är det en hel del skor och mattor som skadas då det oftast placeras i golvhöjd. Om man bor i villa och dessutom har en tvättstuga och en inredd källare så är det inte ovanligt att både möbler och tvättmaskiner och torktumlare skadas när vatten kommer in i källaren, säger Erik Arvidsson.

Folksams tips för skydd mot översvämning

Du som bor i lägenhet:

 • Förvara textilier, lätt elektronik och annat du är rädd om högt upp i huset.
 • Välj förvaring i vindsförrådet om du har både vinds- och källarförråd
 • Vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet – då är risken mindre att de skadas vid översvämning och du minskar samtidigt risken för de mögelskador som kan uppstå vid förvaring direkt på källargolvet.
 • Förvara stöldbegärlig egendom i lägenheten, inte i förrådet – till exempel tv-apparater, datorer etc. Även om den kan ersättas via hemförsäkringen vid översvämning eller brand i förråd, så ersätts den inte vid inbrott i förråd.

Du som bor i villa/fritidshus:

 • Om den omgivande marken runt byggnaden lutar nedåt minskar risken för översvämning. Eftersträva en marklutning från byggnaden på 15 cm på tre meter.
 • Se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventiler och öppningar i till exempel källarväggar.
 • Kontrollera ytterdörrar nedanför källartrappor. Ofta brukar det finnas en golvbrunn i trappnedgången. Rensa den och kontrollera att den fungerar.
 • Gör rent i utvändiga brunnar och stuprör. Var extra noga med brunnar vid källartrappor och brunnar som ligger i nedsänkta garageinfarter.
 • Kontrollera yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor.
 • Undvik att ha saker stående på golvet i utrymmen som till exempel grovkällare.
 • Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har bra avrinning.

Läs mer på: www.folksam.se/tester-och-goda-rad/hus-och-hem/skador-under-aret/skyfall

För mer information:

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, 0708-31 62 94
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-05-19

I fredags släppte vi på Folksam ett nytt hjälmtest. Nytt för i år är att vi på Folksam genomförde testet med stöd från intresseorganisati...

2020-03-08

I dag på internationella kvinnodagen vill jag göra er uppmärksamma att det även behöver arbetas med att få bort ojämlikheter i transportsyst...

2020-02-13

Idag hade Rapport (02:28 in i nyhetssändningen) en nyhet om att regeringen beslutar om ett nytt delmål om att antalet döda i trafiken ska halver...

Följ oss på