Malmö 2014 och Hallsberg 2015 – så förebygger du vattenskador när skyfallen slår till nästa gång

Sommaren 2014 drabbades Stockholm, Östergötland och Skåne av mycket kraftiga skyfall. I september 2015 drabbades Hallsberg, och i sommar har redan Bjuv, Svedala och Norrtälje fått kraftiga regn. Var slår skyfallen till nästa gång? Genom att följa några enkla råd kan du minska risken för vattenskadad egendom vid extrem nederbörd. 

Vid de extrema skyfallen 2014 och 2015 ökade antalet skadeanmälningarna till Folksam avseende översvämning markant. Folksams granskning av de två senaste årens översvämningsskador visar att den vanligaste skadan i samband med kraftigt skyfall är översvämning i lägenhetens eller villans källarförråd.

Vanligaste lösöret som vattenskadas i källarförrådet är textilier, det står för 40 procent av skadorna. Närmare 30 procent omfattar diverse saker som böcker, pärmar m.m., medan nästan 20 procent är möbler och drygt tio procent elektronik.

– Vi vet hur jobbigt det är att drabbas av översvämning och därför lägger vi ner ett stort engagemang på att hjälpa våra kunder att skydda sina hem. Mitt bästa tips är att förvara saker som man är rädd om 50 centimeter över förrådsgolvet. Det allra bästa är förstås att förvara dem i lägenheten eller högt upp i huset, men ska man ha sakerna i källarförrådet bör de förvaras en bra bit ovanför golvet, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Folksams tips för skydd mot översvämning

Du som bor i lägenhet:

 • Förvara textilier, lätt elektronik och annat du är rädd om högt upp i huset.
 • Välj förvaring i vindsförrådet om du har både vinds- och källarförråd
 • Vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet – då är risken mindre att de skadas vid översvämning och du minskar samtidigt risken för de mögelskador som kan uppstå vid förvaring direkt på källargolvet.
 • Förvara stöldbegärlig egendom i lägenheten, inte i förrådet – till exempel tv-apparater, datorer etc. Även om den kan ersättas via hemförsäkringen vid översvämning eller brand i förråd, så ersätts den inte vid inbrott i förråd.

Du som bor i villa/fritidshus:

 • Om den omgivande marken runt byggnaden lutar nedåt minskar risken för översvämning. Eftersträva en marklutning från byggnaden på 15 cm på tre meter.
 • Se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventiler och öppningar i till exempel källarväggar.
 • Kontrollera ytterdörrar nedanför källartrappor. Ofta brukar det finnas en golvbrunn i trappnedgången. Rensa den och kontrollera att den fungerar.
 • Gör rent i utvändiga brunnar och stuprör. Var extra noga med brunnar vid källartrappor och brunnar som ligger i nedsänkta garageinfarter.
 • Kontrollera yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor.
 • Undvik att ha saker stående på golvet i utrymmen som till exempel grovkällare.
 • Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har bra avrinning.

Läs mer på: www.folksam.se/tester-och-goda-rad/hus-och-hem/skador-under-aret/skyfall

För mer information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, 0708-31 62 94
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på