Dagvattenledningar stor orsak till översvämningsskador

Stora regnmängder ställde till med översvämningar i västra och södra Sverige under tisdagen. I en ny undersökning ser Folksam att undermåliga dagvattenledningar och regn som tagit sig in i källare är den vanligaste orsaken till översvämningsskador.

Trots förra årets varma och torra sommar stod översvämningsskador beroende på regn för en tredjedel av de inrapporterade naturskadorna till Folksam.

– Förra sommaren rapporterades fler översvämningsskador in än under hela 2017. När det är väldigt torrt får marken problem att ta upp stora mängder regn som faller på en kort tid. Det leder till att regnet då tar andra vägar samt skapar översvämning inte bara på gator utan tyvärr även i källare, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Bland villaägare är de främsta orsakerna till skador dels att vatten trängt upp ur avloppsledningens golvbrunn inomhus, dels att regnvattnet strömmar in direkt i byggnaden från markytan genom ventiler, fönster, dörrar eller garageportar. Enligt Folksams granskning sker det i nära nittio procent av fallen där en översvämningsskada uppstått.

– Under 2018 så har strax under tio procent av skadorna orsakats av en översvämmad brunn utanför huset. Här är det viktigt att kommunen tar sitt ansvar för att minimera riskerna för översvämning, säger Erik Arvidsson.

Enligt en tidigare undersökning som Folksam genomfört uppger bara tre procent av kommunerna att man i hög utsträckning har vidtagit de åtgärder som behövs när det gäller att undvika översvämningsskador till följd av höga vattenflöden och häftiga regn.

Det är framför allt villaägare som råkar ut för översvämningsskador. För att undvika översvämning i källaren kan villaägare vidta ett antal åtgärder. Att rensa och se över dagvattenbrunnar, hängrännor och golvbrunnar i trappnedgången minskar risken för översvämning.

– Våra kunder blir redan idag påverkade av klimatförändringar, och vi märker även att skadorna och kostnaderna hänförliga till extrema väderhändelser ökat över tid. Därför jobbar vi på flera sätt med klimatanpassning och skadeförebyggande åtgärder, säger Erik Arvidsson.

Folksams tips för skydd mot översvämning

Du som bor i lägenhet:

  • Förvara textilier, lätt elektronik och annat du är rädd om högt upp i huset.
  • Välj förvaring i vindsförrådet om du har både vinds- och källarförråd
  • Vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet – då är risken mindre att de skadas vid översvämning och du minskar samtidigt risken för de mögelskador som kan uppstå vid förvaring direkt på källargolvet.
  • Förvara stöldbegärlig egendom i lägenheten, inte i förrådet – till exempel tv-apparater, datorer etc. Även om den kan ersättas via hemförsäkringen vid översvämning eller brand i förråd, så ersätts den inte vid inbrott i förråd.

Du som bor i villa/fritidshus:

  • Se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventiler och öppningar i till exempel källarväggar.
  • Kontrollera ytterdörrar nedanför källartrappor. Ofta brukar det finnas en golvbrunn i trappnedgången. Rensa den och kontrollera att den fungerar.
  • Gör rent i utvändiga brunnar och stuprör. Var extra noga med brunnar vid källartrappor och brunnar som ligger i nedsänkta garageinfarter.
  • Kontrollera yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor.
  • Undvik att ha saker stående på golvet i utrymmen som till exempel grovkällare.
  • Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har bra avrinning

För mer information:

Erik Arvidsson, 070-831 62 94
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på