Folksamgruppen och Aberdeen Standard Investment lanserar ny fastighetsfond

Folksamgruppen och Aberdeen Standard Investments lanserar AIPP Folksam Europe II, en fond-i-fond som investerar i fastigheter och som bara är öppen för bolag inom Folksamgruppen. Avsikten är att investera 300 miljoner Euro på den Europeiska fastighetsmarknaden under de kommande tre till fyra åren, med ett initialt belopp om 100 miljoner Euro. 

Investeringarna kommer huvudsakligen att göras i onoterade fonder men potentiellt även i joint ventures och som co-investments.

– Folksamgruppen investerar i fastigheter för att de bidrar till god riskspridning och högre förväntad avkastning, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning, Folksamgruppen.

– Vi kan helt enkelt få en högre avkastning över tid på våra kunders kapital utan att höja risknivån. På den svenska fastighetsmarknaden har vi under senare år varit en framgångsrik investerare i fastigheter av hög kvalitet. Med den här investeringen har vi ambitionen att komma åt motsvarande typ av fastigheter fast ute i Europa. Vi har dock inte resurser nog för att göra detta med vår egen organisation och har därför valt ett samarbete med Aberdeen Standard Investments som är en erkänt skicklig aktör inom området, fortsätter Michael Kjeller.

Folksamgruppen är en av Aberdeen Standard Investments Real Estate Multi-Managers äldsta kunder. Lanseringen av AIPP Folksam Europe II representerar en fortsättning av denna långa relation.

För ytterligare information:

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning Folksamgruppen 0708-31 53 21

Folksamgruppens pressjour 08-772 66 60  

Följ oss på