Finansiell information

Filter

KPA Pension och Folksam köper obligation från Stockholms stad för två miljarder kronor

Hanna Backteman, Centralt funktionsansvarig, Compliance Folksam Liv

Hanna hindrar penningtvättarna att utnyttja Folksam

Återbäringsräntan för övrig livförsäkringsverksamhet höjs till 6,0 procent

Folksamgruppen: Delårsöversikt januari – juni 2018