Finansiell information

Filter

Folksam publicerar Års- och hållbarhetsrapporter för 2020

Helår 2020: Fortsatt stark finansiell ställning trots pandemin

Folksam LO Pension 2020: Fortsatt stärkt finansiell ställning och fokus på hållbarhet