Finansiell information

Filter

Folksam Liv höjer återbäringsräntan till fyra procent

Folksam behåller återbäringsräntan på tre procent

Folksamgruppen investerar 1 miljard kronor för att utveckla jordbruket och förhindra svält