KPA Pension framtidssäkrar pensionskompetensen

Det är brist på pensionsspecialister som blir allt svårare att ersätta när de går i pension. I samarbete med Yrkeshögskolan i Mölnlycke har KPA Pension skapat en unik utbildning som bidrar till att säkra specialistkompetensen inför framtiden.

Pensionshandläggare med unik kompetens är svåra att ersätta när de går i pension. Det gäller såväl handläggare på pensionsbolagen som ute i kommunerna. För efterfrågan på pensionsspecialister är stor och kommer att va​ra det även fortsättningsvis inom privat och offentlig sektor. Det spår ​Pensionsmyndigheten, flera företag och organisationer.

För att möta upp både dagens och framtidens behov inledde Yrkeshögskolan i Mölnlycke och KPA Pension ett samarbete redan 2016. Utbildningen till löne- och pensionsspecialist är fortfarande den enda i sitt slag i landet. Nyligen tecknade skolan avtal med KPA Pension om ytterligare två års undervisning.

Populär utbildning på tre terminer

– Det är väldigt roligt att gensvaret har blivit så stort. Utbildningen är populär med många sökanden och vi har fått fina betyg i utvärderingar, berättar Fredrik Mandelin, som ansvarar för planering av pensionskurserna från KPA Pensions sida, och står även för undervisning och examinationen i ämnet.

Utbildningen är eftergymnasial och omfattar tre terminer, alltså 300 yrkeshögskolepoäng. Bland delkurserna finns en ordentlig fördjupning i pensionskunskap och då lär sig studenterna hur pensioner fungerar, hur pensionssystemet är sammansatt och hur tjänstepensionsavtalen är uppbyggda inom såväl kommunal, som statlig och privat verksamhet. Förutom att handlägga pensionsfrågor, får studenterna även kompetens för att kunna informera om pensioner och försäkring. 

KPA Pension har bidragit med specialistkunskapen inom pensionsfördjupningen. Vi står även bakom läroplanen och äger hela utbildningskonceptet för pensionskurserna. Till kurslitteratur används flera av de pensionsböcker som vi tagit fram tillsammans med den privatekonomiska experten Annika Creutzer. 

Lätt att få jobb efter examen

Två klasser med totalt 65 löne- och pensionsspecialister har tagit examen. Studenterna är eftertraktade på arbetsmarknaden och har haft en god övergång i jobb. Många arbetar idag som pensionshandläggare eller systemförvaltare, varav flera i kommuner eller regioner i Västsverige. 

En tidigare student är Ellen Dahlgren, som idag arbetar som pensionshandläggare i Göteborgs Stad.

– ​Jag kan varmt rekommendera utbildningen till andra. Den ger en bra grund inför arbetslivet, mycket tack vare att den är starkt praktisk förankrad. 

 

 

 

Följ oss på