Folksam kommenterar DN debatt om trafiksäkerhet

 

Idag (29 januari 2019) efterlyser Trafikverket och Transportstyrelsen i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter en skärpning hos yrkestrafiken att ta ett större ansvar för att inte bryta mot trafikregler. Bra och viktig debattartikel, tycker Folksam med forskningschefen Anders Kullgren i spetsen.

– Vi har själva genomfört flertalet studier både kring hastighetsefterlevnaden hos yrkestrafikanter och åtgärder för att undvika dödsolyckor på svenska vägar. Vi ser att flera konkreta åtgärder behöver genomföras både för att yrkeschaufförer ska sänka sina hastigheter och för att vi ska komma närmare nollvisionen, säger Anders Kullgren.

Under våren 2017 och 2018 genomförde Folksam hastighetsmätningar av yrkestrafiken. Resultaten visade bland annat att sju av tio överträdde hastigheterna på 30-vägar. Störst andel överträdelser hade taxibranschen.

– Ett stort ansvar för överträdelserna vilar på transportföretagen och inte enbart på den enskilda föraren. Företag behöver generellt se över sina styrdokument och uppföljningssystem. De har ett ansvar att skapa förutsättningar för att transporter kan ske på ett trafiksäkert sätt där hastighetsgränserna följs, säger Anders Kullgren och fortsätter:

– Samtidigt som hastigheterna behöver gå ner på de svenska vägarna ser vi att även myndigheterna måste vidta flertalet förebyggande åtgärder i det svenska vägnätet för att minska dödligheten.

Läs DN debatt här.

Läs mer om Folksams studier om hastighetsefterlevnad hos yrkestrafikanter:

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

Följ oss på