Folksam var först ut med hemförsäkring som ersätter våld i nära relationer

Folksam ersätter sedan den 1 januari 2018 även överfall som sker i hemmet. De flesta hemförsäkringar ersätter inte våld i nära relationer. Många drabbade har därför stått utan hjälp från sin försäkring.

Hemförsäkringen ersätter vanligen inte misshandel eller sexualbrott när offer och förövare är skrivna på samma adress, vilket i korthet innebär att offret, ofta en kvinna eller barn, inte får ersättning av överfallsskyddet i hemförsäkringen.

Detta ändrade Folksam som första försäkringsbolag på. Från och med 1 januari 2018 går det att få överfallsersättning även i de fall där den misstänkte gärningspersonen tillhör samma försäkring som den brottsutsatte. Innan dess hade hemförsäkringen inte täckt våld inom familjen. Samtidig förändrades omfattningen för kristerapi till att även omfatta våld i nära relationer.

– Bakgrunden till vårt beslut är att det inte är rimligt att den som misshandlas på öppen gata har rätt till ersättning i sin hemförsäkring, men inte om man blir brottsutsatt av en person som omfattas av samma försäkring. Män utsätts i högre grad för våld utanför hemmet, medan kvinnor och barn oftare utsätts inom hushållet, säger Sofie Dannéus, affärschef boende, Folksam.

För att kunna få ut överfallsersättningen krävs att den drabbade gjort en polisanmälan, deltar i utredningen och normalt krävs en fällande dom.

Följ oss på