Kommentar angående nya flytträttsavgifter

En viktig princip för vår prissättning handlar om rättvisa för våra kunder, både de som flyttar och de som vill behålla sin pensionsförsäkring.

Den nya flytträttslagstiftningen har tvingat oss att tänka mer på de kunder som flyttar än de som behåller sin pensionsförsäkring. Vi har arbetat för att hitta en prissättning som blir bra för båda grupperna. I ett kundägt försäkringsbolag är det här ett mycket komplext arbete där alla kostnader ska delas rättvist mellan alla kunder.

Det betyder att vi retroaktivt, från den 1 januari 2020, sänkt flyttavgifterna för individuell tjänstepension. Flyttavgiften är 400 kronor plus 2 procent av försäkringskapitalet år 2-5, därefter 400 kronor plus 1 procent år 6-10 och efter det tas enbart en fast avgift på 400 kronor ut. Att kontinuerligt se över prissättning och flyttavgifter är en naturlig del av alla försäkringsbolags verksamhet och särskilt viktigt för oss som kundägt bolag.

Förändringen gäller individuell tjänstepension och privat pensionsförsäkring, både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Följ oss på