Folksamgruppens kommentar till Uppdrag granskning om penningtvätt

Vi ser allvarligt på de uppgifter om Swedbank som kommit fram i SVTs Uppdrag granskning. Vi välkomnar därför de initiativ till oberoende utredningar som såväl Swedbank som berörda tillsynsmyndigheter tagit för att bringa klarhet i vad som skett.

Folksamgruppen äger sammantaget cirka 7 procent av aktierna i Swedbank. De senaste dagarnas aktiekursfall påverkar avkastningen i våra tillgångsportföljer negativt, men Folksamgruppen och dess bolag är fortsatt finansiellt starka.


2019-02-20

Folksamgruppen, som aktieägare till flera svenska banker, ser mycket allvarligt på de rapporter som kommit om svenska bankers koppling till penningtvätt. Swedbank har försäkrat att man vidtagit kraftfulla åtgärder och rapporterat misstänka transaktioner till berörda myndigheter.

Vi utgår ifrån att Swedbank håller en så hög transparens som är möjligt, berättar vad man vet och redovisar vidtagna åtgärder.

Det är inte en överraskning att kriminella försöker utnyttja en bank för sina intressen, det är en risk som finns hos alla finansiella institut. Det viktiga är att man klarar av att vidta åtgärder när problem uppdagas och att man inför kontrollsystem för att minimera risken.

 

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-03-08

I dag på internationella kvinnodagen vill jag göra er uppmärksamma att det även behöver arbetas med att få bort ojämlikheter i transportsyst...

2020-02-13

Idag hade Rapport (02:28 in i nyhetssändningen) en nyhet om att regeringen beslutar om ett nytt delmål om att antalet döda i trafiken ska halver...

2019-10-17

Om du bedriver forskning med fokus på barns hälsa, hälsofrämjande forskning inom vägtransportområdet och idrottsskador så har du chans att s...

Följ oss på