Folksamgruppen investerar 700 miljoner kronor i obligation till stöd för kampen mot Covid -19

Folksamgruppen investerar 700 miljoner kronor i en obligation utgiven av IFC, som är den del av Världsbanken som riktar sig mot den privata sektorn. Obligationen ges ut för att finansiera stöd till företag som påverkas av pandemin relaterad till Covid -19.

Stödet syftar till att företagen ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet och behålla sina anställda. Företag i strategiska sektorer som medicinsk utrustning och läkemedel kommer ges direkt stöd för att bland annat säkra att leverantörskedjor kan upprätthållas.

– Vi är glada över den här möjligheten att genom en investering delta i kampen mot de negativa effekterna av Covid -19 och skapa trygghet för företag och deras anställda, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef i Folksamgruppen.

Den pandemi vi nu upplever har stor global påverkan på alla delar av samhället. I Folksamgruppen försöker vi just nu göra allt för att driva verksamheten på ett säkert sätt för våra kunder och medarbetare. Vår kundtjänst besvarar samtal, våra skadereglerare tar hand om våra kunders skador och vi fortsätter att försäkra nya kunder.

–Folksamgruppens första och största fokus är alltid våra kunder. Folksamgruppen försäkrar närmare varannan svensk och det är en utmanande tid för oss alla idag. Vi gör vårt yttersta för att våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga och samtidigt bidra till att minska spridningen av coronaviruset, säger Ylva Wessén.

Fördelning mellan bolagen:

KPA Pension 340 mkr

Folksam Liv 280 mkr

Folksam Sak 80 mkr

För mer information:

Folksams Pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på