Folksam och KPA Pension investerar ytterligare 750 miljoner kronor i Volvo Cars

Folksamgruppen förvärvar ytterligare preferensaktier i Volvo Cars till ett nominellt belopp om 750 miljoner kronor. Förvärvet sker i samband med att Första AP-fonden säljer sitt innehav. Dämed har Folksamgruppen investerat totalt 1 750 miljoner kronor i preferensaktier utgivna av Volvo Cars.

– Den här investeringen ger våra sparkunder en bra riskjusterad avkastning, samtidigt som de får möjligheten att öka sitt ägande i ett bolag med stark anknytning till svensk industri, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksamgruppen.

– Volvo Cars är idag lönsamt, har en tydlig tillväxtplan och höga ambitioner när det gäller frågor som elektrifieringsstrategier och självkörande bilar. Därför är vi mycket glada över att få öka vårt engagemang i bolaget, fortsätter Michael Kjeller.

Vid en eventuell börsnotering kommer Folksamgruppens preferensaktier att konverteras till nya stamaktier av utgivaren. Folksamgruppens investering fördelar sig enligt följande: Folksam Liv 375 miljoner kronor, Folksam Sak 75 miljoner kronor och KPA Pensionsförsäkring 300 miljoner kronor.

Lenner & Partners har varit Folksamgruppens rådgivare i samband med transaktionen.

För mer information
Kajsa Moström, Presschef Folksamgruppen, 08-772 64 79

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

2020-05-19

I fredags släppte vi på Folksam ett nytt hjälmtest. Nytt för i år är att vi på Folksam genomförde testet med stöd från intresseorganisati...

2020-03-08

I dag på internationella kvinnodagen vill jag göra er uppmärksamma att det även behöver arbetas med att få bort ojämlikheter i transportsyst...

Följ oss på