Folksam koncentrerar verksamheten till färre orter

Allt fler kunder vill sköta sina försäkringsärenden via digitala tjänster, vilket gör att Folksam under flera år har genomfört en rad strategiska kontorsförändringar. Nu samlar vi verksamheten till större kontor på orter där det finns goda möjligheter för rekrytering och utveckling av medarbetare. Därmed minskar även sårbarheten i verksamheterna och kontoren i Gävle, Kristianstad och Visby stängs därför den sista februari 2021.

– Kunderna väljer allt oftare digitala kundmöten och lösningar där de själva är mer aktiva i olika digitala kanaler. Antalet samtal till våra bemannade kundkanaler minskar stadigt och mot den bakgrunden anpassar vi vår organisation och förändrar i kontorsnätet, säger Kajsa Moström, Folksams presschef.

I Gävle och Kristianstad fortsätter den lokala närvaron för till exempel besiktningsmän, rådgivare och fackliga rådgivare från kontorshotell. Verksamheten i Visby är sedan tidigare begränsad och bland annat rådgivning och skadebesiktningar utgår redan från Stockholm.
Beslutet att stänga kontoren den sista februari 2021 är fattat sedan tidigare och har ingen koppling till coronapandemin. Samtliga medarbetare är informerade om förändringen.

– Att stänga kontor är alltid ett svårt beslut med allt det innebär för berörda medarbetare. Att kommunicera de här förändringarna just nu kan uppfattas som dålig timing, men ingen vet vad som händer framöver. Vi ser därför inte att vänta med att genomföra förändringen skulle vara ett alternativ. Nu ger vi oss tid för omställning, säger Kajsa Moström avslutningsvis.

För ytterligare information:
Kajsa Forsberg Moström, presschef Folksamgruppen, 0708-31 64 07

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

Följ oss på