Folksam Fastigheter flyttas till Kapitalförvaltningen

Folksam gör förändringar i sin organisation och flyttar Folksam Fastigheter till Kapitalförvaltningen. Det är ett led i arbetet med att likställa fastigheter med övriga tillgångsslag och därigenom vässa Folksam för framtiden.

Enligt Folksams nya placeringsstrategi för fastigheter ska vi öka investeringarna i portföljen med cirka 10 miljarder kronor från dagens 18 miljarder kronor, under de närmaste fem åren.

Det innebär ett ökat strategiskt och finansiellt fokus. Därför flyttas Folksam Fastigheter den 1 mars 2015 organisatoriskt till Kapitalförvaltningen.

Folksams tillträdande fastighetsdirektör, Lars Johnsson, kommer att rapportera till Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning.

I och med placeringsstrategins inriktning, att fastigheter likställs med övriga tillgångsslag, lägger Folksam samtidigt ut (outsourcar) den operativa fastighetsförvaltningen.

I dagsläget är mer än 95 procent av Folksams operativa förvaltning utlagd hos olika aktörer, där Swedbank Robur är den största. Beslutet innebär att även de sista procenten kommer att förvaltas av externa aktörer.

– Förändringen innebär att det trettiotal medarbetare som idag arbetar med operativ förvaltning får en ny arbetsgivare. Vilken eller vilka arbetsgivare det blir vet vi inte idag utan arbetet att hitta dessa påbörjas nu, säger Pia Carlsson Thörnqvist, koncernledningsansvarig Folksam Fastigheter.

Under februari görs en nulägesanalys av vilka förändringar som behöver göras för att skapa en modern finansiell fastighetsverksamhet med målet att kraftigt öka det investerade kapitalet. Lars Johnsson har som prioriterat uppdrag att genomföra förändringen när han tillträder sin tjänst den 1 mars 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pia Carlsson Thörnqvist, koncernledningsansvarig Folksam Fastigheter,
telefon 0708-31 50 83

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2018-05-23

Var: Rival, Stockholm När: tisdag 22 maj Hur många: ca 100 personer, 75% av rösterna var representerade. Vad beslutades: Sedvanliga stämmofrå...

2018-04-23

Cyklandet i städer ökar men andelen cyklande barn minskar. Amanda, en kollega och jag har gått igenom alla olyckor där ett barn mellan 2014 och...

2018-05-02

I snart 14 år har jag varit Folksams välfärdsanalytiker, men nu har jag beslutat mig för att söka nya utmaningar utanför företaget. Inom kor...

Följ oss på