Folksam bäst i branschen på jämställdhet

Folksam är bäst i finans- och försäkringsbranschen när det gäller jämställda arbetsvillkor. Det visar Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex (Jämix). Nyckeltalsinstitutet presenterar årligen de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i sin bransch, sett till bland annat jämställdhet. I år hamnar Folksam i topp bland totalt tolv arbetsgivare inom finans- och försäkringsbranschen.

– Att Folksam får den här utnämningen är naturligtvis mycket glädjande och visar att aktivt jämställdhetsarbete gör skillnad, säger Pernilla Glad, chef Människor och miljöer. Vi har jobbat med den här frågan under många år och Jämix-mätningen är ett viktigt verktyg för att följa upp vårt arbete. Sedan vi började delta i mätningen 2015 har vi sett en tydlig trend, våra resultat har varit mycket goda och stabila.

Några exempel på hur vi jobbar långsiktigt med jämställdhet i Folksam:
*Aktivt arbete för att uppnå en jämställd ledningsgrupp och en jämställd fördelning mellan kvinnor och män i chefsleden (tydligt förhållningssätt i Bemanningsprocessen).
*Fokus på obalansen mellan kvinnor och män gällande uttag av föräldraledighet.
*Omfattande årlig lönekartläggning.

Nyckeltalsinstitutets kartläggning baseras på insamlad statistik från 2019 om drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor inom cirka 350 företag och organisationer. Index för jämställdhet baseras på olika faktorer om lika arbetsvillkor för män och kvinnor, exempelvis lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Andra kategorier som mäts är Attraktiv arbetsgivarindex och Hälsoindex men i dessa deltar inte Folksam.

– De organisationer som ligger i topp erbjuder sina medarbetare bra arbetsvillkor och följer löpande upp sina HR-nyckeltal. Att mäta ser vi som en nyckel för att skapa förståelse för medarbetarnas villkor och en förutsättning för att kunna driva framgångsrika medarbetarteam, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Följ oss på