8 av 10 tunga fordon kör för fort utanför skolor

Folksam har för tredje året i rad mätt hastighetsöverträdelser bland yrkesförare. Nytt för i år är att även hastigheter utanför skolor mäts. I snitt kör fler än sex av tio yrkeschaufförer för fort utanför skolor, och bland tunga fordon är det åtta av tio som inte respekterar hastighetsbegränsningen i anslutning till skolor.

I Sverige skulle årligen 80 liv räddas om hastighetsgränserna hölls. När Folksam för första gången mätt om yrkesförare håller hastighetsbegränsningarna utanför skolor visar det på att i hela 64 procent av mätningarna utanför skolor körde förarna för fort.

Något som stod ut var att speciellt tyngre fordon var dåliga på att hålla hastighetsbegränsningarna. Bland tung trafik körde hela åtta av tio för fort utanför skolor. Tillsammans höll de i snitt en fart som var 8,4 km/h över hastighetsgränsen. Vart tredje, 34 procent, tungt fordon körde mer än tio km/h för fort.

Även SL-bussar, som i övriga mätningar inte haft överträdelser i samma utsträckning som andra branscher, körde för fort i 78 procent av mätningarna, med en snitthastighet som låg nästan tio km/h för fort.

– På vägsträckor med lägre hastighetsbegränsningar rör sig ofta oskyddade trafikanter. I år har vi även mätt om det skett fortkörningar utanför skolor. Även om det ser lite bättre ut där än på 30-vägar generellt så är det fortfarande en väldigt hög andel som kör för fort. Alla mätningar utanför skolor har skett mellan kl. 10-13, det vill säga tider då barnen är ute och leker på raster och lunch, säger Anders Kullgren.

I snitt var överträdelsehastigheten utanför skolorna 7,3 km/h för fort. På 30-vägar motsvarar det strax under 50 procents ökad risk för allvarliga skador vid kollision med andra fordon, 70 procents ökad risk för svåra personskador och nästan tre gånger ökad dödsrisk vid påkörning av fotgängare.

–  Vi vet dessutom från tidigare studier att för barn upp till 14 år är risken än högre. Att då inte respektera 30-gränsen är allvarligt. Kör man dessutom för fort i ett tyngre fordon blir konsekvenserna allvarligare jämfört med för en personbil, säger Anders Kullgren.

Folksam har i sina mätningar speciellt noterat om det finns en skolskjutsskylt på taket på taxi- och färdtjänstbilar. Totalt sett i alla mätningar, och då inte bara utanför skolor, körde skolskjutsar för fort i 87 procent av fallen. I snitt körde de nästan 11 km/h över hastighetsbegränsningen.

–  Att så många skolskjutsar kör för fort är oförsvarbart. Det handlar om företag som fått i förtroende att köra barn till skolorna. De fortsatt ökade hastighetsöverträdelserna på gator med låga gränser tyder på att den ökade risken det innebär att orsaka skador på oskyddade trafikanter inte ses som särskilt allvarlig hos flertalet transportbolag. Det rimmar illa med FN:s mål om hållbara städer i Agenda 2030, säger Anders Kullgren.

Överträdelser per bransch utanför skolor

Bransch Andel överträdelser i procent Överträdelsehastighet i snitt (km/h)
Bud, transport, logistik 91% 9 km/h
Bygg och anläggning 80% 7,6 km/h
SL-buss 78% 6,4 km/h
Taxi 59% 7,8 km/h
Färdtjänst 38% 6,5 km/h

För mer information:

Anders Kullgren, forskningschef Folksam, 070-831 68 35

Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på