Folksam Liv justerar prognosantaganden

Den 1 januari 2022 justerar Folksam Liv sina prognosantaganden. Prognosräntan sänks från 2,5 procent till 2,0 procent och livslängdsantagandet justeras. De beslutade justeringarna påverkar inte Folksams kunders garanterade försäkringsbelopp, deras totala försäkringskapital eller utbetalningar som påbörjats innan den 1 januari 2022.
 

Prognosräntan och livslängdsantaganden påverkar framtida pensionsutbetalningar och med anledning av låga marknadsräntor och en förväntad ökad livslängd genomför nu Folksam Liv dessa justeringar.

– Folksam är ett ömsesidigt bolag vilket innebär att kunderna får dela på överskottet. Genom försiktigare antaganden säkerställer vi att vi fördelar överskottet på ett rättvist sätt även till de som ännu inte börjat ta ut sina pensionspengar, säger Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef Folksam Liv.

Justeringen av prognosräntan och livslängdsantagandena träder i kraft den 1 januari 2022 och berör alla premiebestämda försäkringar med traditionell förvaltning med utjämnad återbäring. De beslutade justeringarna påverkar inte Folksams kunders garanterade försäkringsbelopp, deras totala försäkringskapital eller utbetalningar som påbörjats innan den 1 januari 2022.

Läs mer om Folksams livslängdsantaganden här: www.folksam.se/pensionssparande/livslangd

För ytterligare information:
Folksams pressavdelning, telefon 08-772 66 60 alt via e-post pressjour@folksam.se
www.folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på