Folksam och Svenska Brottningsförbundet vill värva fler brottare efter pandemin

Coronapandemin har slagit extremt hårt mot brottningen i Sverige, förbundet har under en knapp tvåårsperiod tappat cirka 35 procent av stödet från Riksidrottsförbundet för föreningsverksamhet för barn och ungdomar. Nu tecknar Folksam och Svenska Brottningsförbundet (SBF) ett nytt avtal som ska hjälpa till att locka fler utövare till sporten. Folksam kommer dessutom vara SBF:s officiella försäkringspartner.

Folksam och Svenska Brottningsförbundet har ett flerårigt samarbete, där Folksam varit officiell försäkringspartner till SBF och stöttat förbundet i olika projekt inom integration, jämställdhet och unga ledare. Under 2022 kommer Folksam vara med och stimulera en uppstart av Svensk Brottnings verksamhet efter coronapandemin. 

Fokus kommer att ligga på rekrytering, återrekrytering och att behålla medlemmar. Många brottningsföreningar har under pandemin infört utomhusbrottning och digital träning och på så vis behållit, men också i många fall ökat antalet medlemmar – något SBF nu vill uppmuntra fler föreningar till. Dessutom kommer landslagsbrottare, såväl aktiva som före detta agera ambassadörer och åka runt till föreningar för att inspirera och locka nya som gamla medlemmar tillbaka till sporten.
 
– Det känns fantastiskt roligt att fortsätta samarbetet med Folksam. Coronapandemin har slagit extremt hårt mot brottningen, och jag hoppas att denna satsning kan hjälpa oss att komma tillbaka på bästa möjliga sätt, säger Samuel Lund, Generalsekreterare på Svenska Brottningsförbundet.

– Som idrottens försäkringsbolag ser vi det som en självklarhet att stötta Svenska Brottningsförbundet i såväl med- som motvind. Kan vi bidra till att fler får möjlighet att idrotta, så gör vi det. Genom samarbetet kan vi bidra till både ökat idrottande vilket är extra viktigt efter coronapandemin, samtidigt som medlemmarna får en trygg försäkring, säger Lars-Inge Svensson, Chef Idrott och Företag på Folksam.

Det nya avtalet mellan Folksam och Svenska Brottningsförbundet inleds den 1 januari 2022 och stäcker sig över ett år.
 

Folksamgruppens pressjour
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på