Folksam förvärvar två Stockholmsfastigheter och avyttrar KF-huset

Folksam förvärvar två kontorsfastigheter i Stockholms innerstad och avyttrar samtidigt Tranbodarne 11 vid Slussen, Stockholm, mer känd som KF-huset, i en affär med Atrium Ljungberg, som också övertar en markanvisning belägen direkt framför fastigheten. De förvärvade objekten har ett underliggande fastighetsvärde om sammanlagt 2 175 miljoner kronor och huset vid Slussen 1 530 miljoner kronor. Transaktionen innebär därmed en nettoinvestering för Folksam om 645 miljoner kronor.

– Affären betyder att vi sänker projektrisken i fastighetsportföljen och samtidigt ökar exponeringen mot attraktiva förvaltningsfastigheter i fina lägen i Stockholms innerstad. KF-huset påverkas mycket av det pågående Slussenprojektet och måste uppgraderas och moderniseras. Att behålla och genomföra dessa investeringar skulle ta för mycket fokus från organisationen. Eftersom Atrium Ljungberg äger många fastigheter i Slussenområdet finns det en logik i att de förvärvar även KF-huset, säger Lars Johnsson, fastighetsdirektör på Folksam.

De fastigheter Folksam förvärvar, Blästern 6 och Roddaren 7 är båda belägna i bra kommunikationslägen nära tunnelbanan, i expansiva Hagastaden respektive på Kungsholmen. Blästern 6 innehåller 24 500 kvm kontor och Roddaren 7 innehåller 8 000 kvm kontor. KF-huset har en uthyrningsbar area som uppgår till drygt 22 000 kvm. Fastigheterna byter ägare per den 1 november 2018.

Folksam Liv och Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse äger gemensamt Tranbodarne 11 via bolaget Gyllenforsen. Det är även Gyllenforsen som förvärvar Blästern 6 och Roddaren 7.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Johnssson, fastighetsdirektör Folksam, 08-772 63 17

Christian Hall, investerarrelationer Folksam, 0724-68 70 60

Följ oss på