Koncernnyheter

Filter

Marcus Svedberg tillträder som chefsekonom på Folksamgruppen

Folksam publicerar årsredovisningar för Liv och Sak samt års- och hållbarhetsrapporten för 2021

Nej till ersättningsrapporten och nej till ansvarsfrihet för Ericssons styrelse och vd

Folksamgruppen fördjupar samarbetet med Swedbank Robur inom kapitalförvaltningsområdet

Folksam genomför förändringar i koncernledningen

Folksam publicerar Års- och hållbarhetsrapporter för 2020

1 2 3 5