Koncernnyheter

Filter

Folksam genomför förändringar i koncernledningen

Folksam publicerar Års- och hållbarhetsrapporter för 2020

Helår 2020: Fortsatt stark finansiell ställning trots pandemin